Ders Notları

Tanzimat Fermanı’nın Osmanlı siyasi ve sosyal hayatında meydana getirdiği değişiklikler neler olmuştur?

 8. Sınıf İnkılap Tarihi Kitabı Tanzimat Fermanı’nın Osmanlı siyasi ve sosyal hayatında meydana getirdiği değişiklikler neler olmuştur? konusunu kısaca ele alacağız. 


“Tanzimat Fermanı’nın Osmanlı siyasi ve sosyal hayatında meydana getirdiği değişiklikler neler olmuştur?” ile ilgili kısa cevabı ;


Cevap :

Tanzimat Fermanı’nın Osmanlı siyasi ve sosyal hayatında meydana getirdiği değişiklikler;

  • Özel mülkiyete güvence getirildi
  • İltizam usulü kaldırılarak vergi sistemi iyileştirildi
  • Ticaret hukuku Avrupa ülkeleri örnek alınarak yapılandırıldı
  • 1864 yılında çıkarılan Vilayet Nizamnamesi ile taşra yönetim sistemi değiştirildi.

“Tanzimat Fermanı’nın Osmanlı siyasi ve sosyal hayatında meydana getirdiği değişiklikler neler olmuştur?” ile ilgili uzun cevabı ;


Cevap :

Tanzimat fermanının maddeleri şöyledir;

1- Hiçbir kişi yargılanmadan cezalandırılmayacak, mahkemeler açık olacak ve herkes yasalar önünde eşit olacaktır.

2- Tüm halkın can, mal ve namus güvenliği sağlanacaktır.

3- Vergiler, herkesin gücüne göre alınacak, devlet tarafından belli yöntemlerle toplanacaktır.

4- Askerlik ocak şeklinden vatandaşlık haline getirilecek ve belli esaslara bağlanacaktır.

5- Müsadere usulü kalkacak, mülkiyet hakları tanınacaktır. Herkes malı ve mülkünün sahibi olacak, dilerse alıp-satabilecek ve evladına miras bırakabilecektir.

6- Rüşvet kesinlikle önlenecektir.

7- Vezirlerden ve ulemadan her kim olursa olsun şeri kanunlara aykırı hareketi sabit olan hiç kimse cezasız bırakılmayacaktır. Ayrıca bir ceza kanunu çıkarılacaktır.

Tanzimat Fermanı’nın Osmanlı siyasi ve sosyal hayatında meydana getirdiği değişiklikler;

  • Osmanlı Devleti’nde, ilk kez batılı anlamda hukuk kuralları uygulanmaya başlandı
  • Osmanlı Devleti’nde anayasacılık fikri gelişti
  • Padişahın sınırsız olan yetkilerinin üzerinde bir güç kabul edilmesi

İlgili Makaleler

Bir Yorum

  1. Osmanlı devleti’nde imzalanan bir anlaşma olan tazminat anlaşmasının hakkındaki bilgiler ve bu konuda alınan maddeler neler olduğunu merak ediyorsanız ve ödevinizi hemen bitirmek istiyorsanız yukarıdaki bilgi ve cevapları ziyaret ederek birçok kodlayan bilgi sahibi olduğunuz gibi bu konuda da bilgi sahibi olabileceğiniz bu siteyi ziyaret etmenizi tavsiye ederim bu sitedeki bilgi ve cevaplar sayesinde sizler de başarılı bir öğrenci olabilir tüm derslerinizi bu şekilde anlayabilirsiniz.

Bir yanıt yazın

İsim yerine takma isim yazabilir veya hiç isim yazmayabilirsiniz.