Ders Notları

Geçmişten günümüze periyodik sistemin oluşturulma süreci nasıl ilerlemiştir?

8. Sınıf Fen Bilimleri Kitabı Geçmişten günümüze periyodik sistemin oluşturulma süreci nasıl ilerlemiştir? konusunu kısaca ele alacağız. 


“Geçmişten günümüze periyodik sistemin oluşturulma süreci nasıl ilerlemiştir?” ile ilgili kısa cevabı ;


Cevap :

Periyodik sistemin oluşturulma fikri elementleri sınıflandırmak için meydana gelmiştir. Elementler 17 yüzyılda deneysel olarak bulunmuştur. 19 yüzyıla gelindiği zaman ise bilinen element sayıları artmış ve bunları sınıflandırma ihtiyacı oluşmuştur.

İlk sınıflandırma elementleri benzer özelliklerine göre yapılmış üçer üçer ayrılmışlardır. Bu sınıflandırma Triadlar kuralı olarak isimlendirilen kuraldır. Döbereiner tarafından yapılmıştır. Daha sonra Newlands elementleri notalara benzeterek 8 gruba ayırmıştır. Bu kurala Oktavlar Kuralı denmiştir. Dimitri Mendeleyev günümüzde kullandığımız sisteme benzer bir sınıflandırma yapmış ve atom kütlelerine dikkate alarak 63 elementi bir tablo halinde toplamıştır.


“Geçmişten günümüze periyodik sistemin oluşturulma süreci nasıl ilerlemiştir?” ile ilgili uzun cevabı ;


Cevap :

Elementlerin sayısının 90 civarında , laboratuvar ortamında üretilen yapay elementlerle birlikte toplam 118’dir. Elementlerin incelenmesinde kolaylık sağlamak için elementler gruplandırılmış ve birçok element tablosu oluşturulmuştur.

Johann Döbereiner (Yohan Döbereynar) elementlerin sınıflandırılması ile ilgili ilk çalışmayı yapmıştır. Lityum, sodyum, potasyum elementlerinin benzer özellik göstermesi sebebiyle onları üç grupta toplamıştır.
Alexandre Beguyer de Chancourtois (Aleksandır Beguye dö Şankurtua) Benzer fiziksel özellikleri gösteren elementleri dikey olacak şekilde sarmal olarak sıraladı.

John Newlands (Con Nivlends) 62 elementi atom ağırlığına göre sıralamıştır. Oktav kanunu yani İlk 8 elementten sonraki elementlerin fiziksel ve kimyasal özelliklerinin tekrarladığını fark eden kişidir.
Lothar Meyer (Lotar Meyer) Elementleri sıralarken fiziksel özelliklerine bakmıştır. Mendeleyev ile benzer sistem yapmasına rağmen periyodik sistemin öncüsü Mendeleyev olarak kabul edilmiştir.

Dimitri İvanovic Mendeleyev (Dimitri İvanoviç Mendelyef) , elementleri kütle numaraları yani atom ağırlıklarına göre sıralamıştır. Ancak bazı elementlerin yeri bulunması gereken yerden farklı yerde olduğu görülmüştür.
Henry Moseley (Henri Mozeli) Günümüzdeki periyodik tablonun temelini oluşturan kişidir. Elementleri atom numaralarına yani proton sayısına göre sıralamıştır.
Gleen Seaborg (Gılen Siborg) ,Periyodik tabloya en altta iki satır eklemiş ve tamamlamıştır.


İlgili Makaleler

Bir Yorum

  1. Geçmişten günümüze geometrik periyodik cisimlerin neler olduğunu yukarıdaki bilgi verirsin cevaplarla çok güzel bir şekilde öğrenerek tamamladık bu ödevimizdeki tüm bilgi ve cevapları forumu sayfası ile bulabiliyorum bu sayfadaki bilgi ve cevapları sayesinde fen bilimleri dersine çok başarılıyım bu sayfadaki verilen bilgilerle ödev yaptığım zaman birçok konuyu hemen anlıyorum özellikle fen bilimleri dersinde birçok konuyu bu sayfada bulabiliyorum. Sizleri çok teşekkür ederim verdiğiniz bilgi ve cevaplar için.

Bir yanıt yazın

İsim yerine takma isim yazabilir veya hiç isim yazmayabilirsiniz.