Ders Notları

Ülkemizin sahip olduğu siyasi, askerî, ekonomik ve kültürel özelliklere bağlı olarak uluslararası alanda üstlendiği rolleri paylaşınız.

6. Sınıf Sosyal Bilgiler Ülkemizin sahip olduğu siyasi, askerî, ekonomik ve kültürel özelliklere bağlı olarak uluslararası alanda üstlendiği rolleri paylaşınız. konusu kısaca hakkında bilgileri ele alacağız. 


Cevap :
Siyasi roller : Ülkeler arası diyalogla dostane ilişkiler kurmaya çalışmaktır.
Askerî roller : Barış döneminde dostlara Güven savaş döneminde düşmana korku verebilecek güçte bir Ordu ve Milli Savunma itemlere kurmak bu yönüyle ülkemizi her türlü tehditten korumaktır.
Ekonomik roller : Uluslararası ekonomik ve sosyal işbirliğini sağlamak insanı yardımlarda vicdanlı bir millet olduğunu göstererek devlet politikasında her zaman ihtiyaç sahiplerine desteği vermek güçlü bir ekonomi kurmaya çalışmak güçlü ekonomik anlaşmalarla sağlamaktır.
Kültürel roller : İnsan hakları ve demokrasi ilişkilerini korumak ve güçlendirmek ırkçılığa karşı birlikte hareket etmek hoşgörüsüz ve yabancı düşmanlığını engellemek dünya çevre sorunu gibi durumlarda çözüm aramak ve üretmek ülkelerin sosyal ve kültürel faaliyetlerin de etkinliklere katılarak kültürümüzü dünyaya tanıtmaktır. 

İlgili Makaleler

Bir Yorum

  1. Ülkemizin diğer ülkeler arasında ve uluslararası ilişkilerin iyi olduğu ve gelişen bir ülke olduğunu bilmekteyiz. Ülkemiz üreten ve genç nüfusuyla elbette ki cumhuriyetle yönetiliyor oluşunu daha aydınlık bir geleceğe sahip olmasının Temel amacıdır. Ülkemiz hem komşu ülkelerle hem diğer ülkeler dost bir şekilde yaşamaktadır savaşçı benimsemeyen her zaman barış ve yardımlaşma yanlısı olan Türk toplumu her olanağı ve her kültürü ile yaşanılabilir ortamları aranmaktadır. Ayrıca sahip olduğu doğal ve tarihi güzelliklerle turistlerin ilgi odağı olan Türkiye Cumhuriyeti devleti gelişmekte olan ve yaşamsal ortamların her insana uygun olan hak ve özgürlükleri benimseyen bir ülkedir.

Bir yanıt yazın

İsim yerine takma isim yazabilir veya hiç isim yazmayabilirsiniz.