6. Sınıf Matematik Ders Kitabı

6. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 170-172-173-174-176. Cevapları KOZA Yayınları

6. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 170-172-173-174-176. Cevapları KOZA Yayınları

6.Sınıf KOZA Yayınları Matematik Ders Kitabı 170-172-173-174-176. Sayfa Cevapları Komşu, Tümler, Bütünler ve Ters Açılar

6. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 170 Cevapları KOZA Yayınları

Yukarıdaki masa saatini ve makası inceleyiniz. Masa saatindeki akrep ile yelkovanın, yelkovan ile saniye göstergesinin oluşturduğu açıları söyleyiniz.
Cevap: Akrep ile yelkovanın oluşturduğu açı dar, yelkovan ve saniye arasındaki açı da dar açıdır.


AOC açısının hangi açılardan oluştuğunu söyleyiniz.
Cevap:  AOCX açısı geniş açıdır. 


Makasın kollarının kesişmesi ile oluşan ve birbiri ile ters yönde olan açıları gösteriniz.
Cevap:

6. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 170-172-173-174-176. Cevapları KOZA Yayınları


6. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 172 Cevapları KOZA Yayınları

Uygulama Basamakları

Kareli kâğıdınıza bir geniş açı çiziniz. Bu açıyı adlandırıp sembolle gösteriniz.
Cevap:

6. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 170-172-173-174-176. Cevapları KOZA Yayınları


Oluşan açının köşesinden bu açının kollarının arasında kalacak şekilde bir ışın çiziniz ve bu ışını adlandırınız.
Cevap:

6. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 170-172-173-174-176. Cevapları KOZA Yayınları


Oluşan açıları söyleyiniz. Bu açılardan komşu olanları belirleyiniz.
Cevap: m(BAP), m(PAC). Ortak olan kenar olan açılar komşudur.


Kareli kâğıdınızda bir dar açı oluşturunuz. Açıölçeriniz ile bu açıyı ölçünüz. Ölçüsünün kaç derece olduğunu söyleyiniz.
Cevap:

6. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 170-172-173-174-176. Cevapları KOZA Yayınları


Oluşturduğunuz açıya komşu tümler olan bir açı çiziniz.
Cevap:

6. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 170-172-173-174-176. Cevapları KOZA Yayınları


Komşu ve komşu tümler açıların özelliklerini söyleyiniz.
Cevap: Herhangi iki açı hem komşu açı hem de tümler açı ise ”komşu tümler açı” olmaktadır.


6. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 173 Cevapları KOZA Yayınları

Uygulama Basamakları

Kareli kâğıdınıza bir dar açı çiziniz. Bu açıyı adlandırıp sembolle gösteriniz.
Cevap:

6. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 170-172-173-174-176. Cevapları KOZA Yayınları


Bu açının köşesinden öyle bir ışın çiziniz ki oluşan iki açı hem komşu hem de bütünler olsun.
Cevap:

6. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 170-172-173-174-176. Cevapları KOZA Yayınları


Komşu ve komşu bütünler açıların özelliklerini belirtiniz.
Cevap: Herhangi iki açı hem komşu açı hem de tümler açı ise ”komşu tümler açı” olmaktadır.


6. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 174 Cevapları KOZA Yayınları

Uygulama Basamakları

Yukarıda görüldüğü gibi dosya kâğıdının karşılıklı köşelerini birleştiren iki doğru oluşturunuz. Şekilde oluşan açıları adlandırıp sembolle gösteriniz.
Cevap:

6. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 170-172-173-174-176. Cevapları KOZA Yayınları


Adlandırdığınız açılardan köşeleri ortak, kolları aynı doğrultuda ve zıt yönlü olan açıları belirleyiniz.
Cevap: m(AED), m(DEC), m(CEB), m(AEB)


Böyle açılara ne denildiğini ve bu açıların özelliklerini söyleyiniz.
Cevap: Böyle açılara ”ters açı” denir. Ters açılarda açıların büyüklüğü eşit, köşeleri ortak ve zıt yönlüdürler.


6. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 176 Cevapları KOZA Yayınları

Öğrendiklerimizi Uygulayalım

1. Aşağıdaki açıları adlandırıp sembolle gösteriniz. Bu açılardan komşu açı olanları belirleyiniz.
Cevap:

6. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 170-172-173-174-176. Cevapları KOZA Yayınları


2. Komşu olan iki açının ölçüleri toplamı 108°dir. Bu açılardan birinin ölçüsü 48° olduğuna göre diğer açının ölçüsü kaç derecedir?
Cevap: 108 – 48 = 60°


3. Aşağıdaki açılardan tümler açı olanları açıölçerinizi kullanarak belirleyiniz
Cevap:

6. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 170-172-173-174-176. Cevapları KOZA Yayınları


4. Aşağıdaki açılar komşu tümler açılardır. Verilenlerden yararlanarak diğer açıların ölçülerini bulunuz.
Cevap:

6. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 170-172-173-174-176. Cevapları KOZA Yayınları


5. Komşu tümler olan iki açıdan birinin ölçüsü, diğerinin ölçüsünden 12° fazladır. Bu açıların ölçülerini bulunuz.
Cevap:

x + (x+12) = 90°
2x + 12 = 90
2x = 78°
x = 39°


6. Aşağıdaki açılar komşu bütünler açılardır. Verilenlerden yararlanarak diğer açıların ölçülerini bulunuz.
Cevap:

6. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 170-172-173-174-176. Cevapları KOZA Yayınları


7. Yandaki pencere kanadının açıklığı 36°dir. Bu pencere kanadının pencere ile dik açı oluşturması için kaç derecelik bir açı kadar daha açılması gerekir?
Cevap:

Dik açı 90° olduğu için
90 – 36 = 54° daha açılması gerekir.

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

İsim yerine takma isim yazabilir veya hiç isim yazmayabilirsiniz.