6. Sınıf Matematik Ders Kitabı

6. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 197-198. Cevapları KOZA Yayınları

6. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 197-198. Cevapları KOZA Yayınları

6.Sınıf KOZA Yayınları Matematik Ders Kitabı 197-198. Sayfa Cevapları Problem Çözme

6. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 197 Cevapları KOZA Yayınları

Öğrendiklerimizi Uygulayalım

6. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 197-198. Cevapları KOZA Yayınları

1. Yandaki şekilde ABC üçgeni dik üçgen, BDEF dörtgeni dikdörtgendir. |BC| = |CF| = 6 cm, |AB| = 8 cm, |FE| = 10 cm olduğuna göre tüm şeklin alanı kaç santimetrekaredir?
Cevap:

Dikdörtgenin alanı
Kısa kenar → 10 cm
Uzun kenar → 12 cm
10 . 12 = 120 cm²

Üçgenin alanı
8 . 6 = 48 cm²
120 + 48 = 168 cm²


6. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 197-198. Cevapları KOZA Yayınları

2. Yandaki ABCD dörtgeni bir karedir. Şekildeki verilere göre boyalı bölgenin alanı kaç santimetrekaredir?
Cevap:

Karenin alanı
8 . 8 = 64 cm²

Üçgenin alanı
4 . 8 = 32 cm²

64 – 32 = 32 cm² boyalı bölgenin alanı


6. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 197-198. Cevapları KOZA Yayınları

3. Yandaki şekilde ABCD dörtgeni bir paralelkenardır. Şekildeki verilere göre tüm şeklin alanı kaç santimetrekaredir?
Cevap:

Paralel kenarın alanı
13 . 8 = 104 cm²

m(EHC) Üçgenin alanı
6 . 4 = 24 cm²

m(EHD) Üçgenin alanı
6 . 9 = 36 cm²

Tüm şeklin alanı → 104 + 24 + 36 = 164 cm²


6. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 197-198. Cevapları KOZA Yayınları

4. Yandaki ABCD dörtgeni, bir dikdörtgendir. Şekildeki verilere göre boyalı bölgelerin toplam alanı kaç santimetrekaredir?
Cevap:

m(CFB) üçgeninin alanı
8 . 6 = 48 cm²

m(DAE) üçgeninin alanı
Tabanı → 14 – 10 = 4 cm
4 . 8 = 32 cm²

32 + 48 = 80 cm² toplam alanı


6. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 198 Cevapları KOZA Yayınları

6. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 197-198. Cevapları KOZA Yayınları

5. Yandaki ABCD dörtgeni kare, ABFG dörtgeni paralelkenar ve BCE üçgeni dik üçgendir. Verilere göre tüm şeklin alanı kaç santimetrekaredir?
Cevap:

Paralelkenarın alanı
6 . 4 = 24 cm²

Karenin alanı
6 . 6 = 36 cm ²

Üçgenin alanı
3 . 6 = 18 cm²

Toplam alan → 24 + 36 + 18 = 78 cm²


6. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 197-198. Cevapları KOZA Yayınları

6. Yandaki ABCD dörtgeni kare ve E, H, F, G noktaları bu karenin kenarlarının orta noktalarıdır. Verilerden yararlanarak boyalı bölgelerin ve ABCD karesinin alanını hesaplayınız.
Cevap:

Üçgenin alanı
4 . 4 = 16 cm²

Tüm üçgenler eşit olduğu için → 16 . 4 = 64 cm²


6. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 197-198. Cevapları KOZA Yayınları

7. Yandaki ABCD dörtgeni paralelkenar, EBK üçgeni dik üçgendir. E noktası [AB] kenarının orta noktası olduğuna göre verilenlerden yararlanarak tüm şeklin alanını hesaplayınız.
Cevap:

Paralelkenarın tabanı → 8 . 2 = 16 cm
Alanı → 16 . 7 = 112 cm²

Üçgenin alanı → 8 . 6 = 48 cm²

112 + 48 = 160 cm² tüm şeklin alan toplamı


6. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 197-198. Cevapları KOZA Yayınları

8. Yandaki şekil, eş karelerden ve eşkenar üçgenlerden oluşmuştur. Şeklin çevresinin uzunluğu 48 cm olduğuna göre boyalı bölgelerin alanları toplamı kaç santimetrekaredir?
Cevap:

Bütün kenarlar eşit olduğu için dış çevre 16 çizgi vardır
48 ÷ 16 = 3 cm her kenarı

Boyalı bölgenin alanı
3 . 3 = 9 cm²

9 . 2 = 18 cm² boyalı bölgelerin alanı


6. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 197-198. Cevapları KOZA Yayınları

9. Yandaki ABCD dörtgeni paralelkenar, DHA üçgeni dik üçgendir. Verilerden yararlanarak tüm şeklin alanını hesaplayınız.
Cevap: 8 . 4 = 32 cm²

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

İsim yerine takma isim yazabilir veya hiç isim yazmayabilirsiniz.