6. Sınıf Matematik Ders Kitabı

6. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 228-231. Cevapları KOZA Yayınları

6. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 228-231. Cevapları KOZA Yayınları

6.Sınıf KOZA Yayınları Matematik Ders Kitabı 228-231. Sayfa Cevapları Prizmaların Hacmini Tahmin Etme

6. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 228 Cevapları KOZA Yayınları

Bir damacana su, bir şişe süt ve bir kutu meyve suyunun miktarları hangi ölçme birimi ile ifade edilmektedir? Bu konudaki düşüncenizi açıklayınız.
Cevap: Bir damacana su litreyle, bir şişe süt ve bir kutu meyve suyu litre ve mililitreyle ifade edilir.  


Uygulama Basamakları

• Dereceli kabınıza 100 mL su koyunuz. Bu suyu boş kaba boşaltınız.
• Aynı işlemi 9 kez tekrarlayınız.
• Kapta biriken suyu dereceli kabınıza boşaltınız.
• Dereceli kaptaki suyun kaç litre olduğunu söyleyiniz.
Cevap:  Dereceli kaptaki su 1000 mL → 1000 ÷ 1000 = 1 L’dir.


• 1 L’nin kaç mililitre olduğunu söyleyiniz.
Cevap: 1 L → 1000 mL


Uygulama Basamakları

• Geometri setinden 1 dm³lük küp alınız.
• Bu küpün tamamını su ile doldurunuz.
• Küpteki suyu dereceli kaba boşaltınız.
• Dereceli kaptaki suyun kaç litre olduğunu söyleyiniz.
Cevap: Dereceli kaptaki su 1 Litredir.


• 1 L ile 1 dm³ arasındaki ilişkiyi açıklayınız
Cevap: 1 dm³ 1 L eşittir.


• Sıvı ölçme birimlerinin hacim ölçme birimleriyle ifade edilip edilemeyeceğini söyleyiniz.
Cevap: Hacim ölçme birimleri ile ifade edilir.


6. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 231 Cevapları KOZA Yayınları

Öğrendiklerimizi Uygulayalım

1. Yandaki tenekede 20 L zeytinyağı vardır. Bu tenekedeki yağın miktarını santilitre ve mililitre cinsinden yazınız.
Cevap:

20 L → 20 . 100 = 2000 cL
20 L → 20 . 1000 = 20 000 mL


2. Yandaki varilde 180 000 mL benzin vardır. Bu varildeki benzinin miktarını santilitre ve litre cinsinden yazınız.
Cevap:

180 000 mL → 180 000 ÷ 1000 = 180 L
180 000 mL → 180 000 ÷ 10 = 18000 cL


3. Yandaki damacanada 19 L su vardır. Bu damacanadaki suyu desimetreküp ve santimetreküp cinsinden yazınız.
Cevap:

19 L → 19 . 1 = 19 dm³
19 L → 19 . 1000 = 19 000 cm³


4. Yandaki bidonda 6000 cm³ kolonya vardır. Bu bidondaki kolonya miktarını litre ve mililitre cinsinden yazınız.
Cevap:

6000 cm³ → 6000 ÷ 1000 = 6 L
6000 cm³ → 6000 ÷ 1 = 6000 mL


5. Aşağıda verilen ölçme birimlerini, istenen birim cinsinden yazınız.
Cevap:

a. 9 L = …9 . 100 = 900… cL
b. 36 L = …..36 . 1000 = 36 000…. mL
c. 35 cL = ….35 . 10 = 350…. mL
ç. 24 000 cL = ..24 000 ÷ 100 = 240…. L
d. 48 000 mL = ..48 000 ÷ 1000 = 48… L
e. 450 mL = ….450 ÷ 10 = 45… cL
f. 15 L = …15 . 1000 = 15 0000… cm³
g. 680 mL = …..680 ÷ 1 = 680…… cm³
ğ. 34 000 cm³ = …34 000 ÷ 1000 = 34.. L
h. 1200 cL = ….1200 ÷ 100 = 12…. dm³


6. Bir bidonda 32 dm³ su vardır. Bidondaki su, 50 cL’lik kaplara dolduruluyor. Bu iş için kaç kap kullanılmıştır?
Cevap:

32 dm³ → 32 . 100 = 3200 cL
3200 ÷ 50 = 64 kap kullanılmıştır.

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

İsim yerine takma isim yazabilir veya hiç isim yazmayabilirsiniz.