7. Sınıf Türkçe Ders Kitabı

7. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa 100-101-102 Cevapları Özgün Yayınları

Göster

7. Sınıf Türkçe Ders Kitabı 3. Ünite Tema Değerlendirme Çalışmaları Soruları ve Cevapları Sayfa 100, 101, 102


3. Ünite Tema Değerlendirme Çalışmaları Soruları ve Cevapları


7. Sınıf Türkçe Özgün Yayınları Ders Kitabı Sayfa 100 Soruları ve Cevapları


Tema Değerlendirme Çalışmaları


A. Aşağıdaki metni okuyunuz.


Yaşlı adam, kulübesinin önünde torunuyla oturmuştu. Beraber, az ötede birbiriyle boğuşup duran iki köpeği izliyorlardı. Köpeklerden biri beyaz, biri siyahtı. On iki yaşındaki çocuk kendini bildi bileli, o köpekler dedesinin kulübesi önünde boğuşup duruyorlardı. Dedesinin sürekli göz önünde tuttuğu, yanından ayırmadığı iki iri köpekti bunlar. Çocuk, kulübeyi korumak için biri yeterli görünürken niye ötekinin de olduğunu ve niye renklerinin illa da siyah ve beyaz olduğunu anlamak istiyordu artık. O merakla sordu dedesine. Yaşlı dede, bilgece bir gülümsemeyle torununun sırtını sıvazladı. “Onlar benim için iki simgedir evlat.” dedi.
— Neyin simgesi, diye sordu çocuk.
— İyilik ile kötülüğün simgesi. Aynen şu gördüğün köpekler gibi, iyilik ve kötülük içimizde sürekli mücadele eder durur. Onları seyrettikçe ben hep bunu düşünürüm. Onun için yanımda tutarım onları.
Sözün burasında çocuk, mücadele varsa kazananı da olmalı, diye düşündü ve her çocuğa has bitmeyen sorulara bir yenisini ekledi:
— Peki, sizce hangisi kazanır bu mücadeleyi?
Yaşlı adam, derin bir gülümsemeyle baktı torununa:
— Hangisi mi evlat? Ben hangisini daha iyi beslersem o!
Felsefe Diyarından Hikmet Yurduna
Bilgelik Hikâyeleri
haz.: Cevdet KILIÇ


B. Aşağıdaki soruları metne göre yanıtlayınız.


1. Yaşlı adamın, köpekleri kulübenin önünde tutmasının sebebi neymiş?


Cevap: Yaşlı adam, köpeklerin iyilik ve kötülüğü simgelediklerini düşünüyormuş. Onların mücadelesini seyretmek için onları kulübesinin önünde tutuyormuş.


2. Bu metne en uygun başlık sizce ne olabilir?


Cevap: İyilik Ve Kötülük Simgesi, Siyah ve Beyaz’ın Mücadelesi örnek başlıklar verilebilir.


3. Metinde anlatılmak istenen nedir?


Cevap: Metinde insanların iyilik veya kötülüğü seçmesi sonucunda seçtiği duyguya göre kendisinin gelişeceği ifade edilmektedir.


4. Metinde hangi anlatım biçiminden yararlanılmıştır?


Cevap: Metinde öyküleyici anlatım biçiminden yararlanılmıştır.


5. Metinde kaçıncı kişili anlatım yapılmıştır? Metinden vereceğiniz örneklerle açıklayınız.


Cevap: Metinde üçüncü kişili anlatım yapılmıştır. Yazar yaşadığı ya da tanık olduğu bir olayı değil
duyduğu veya okuduğu bir olayı anlatmıştır


7. Sınıf Türkçe Özgün Yayınları Ders Kitabı Sayfa 101 Soruları ve Cevapları


C. Aşağıdaki cümlelerden noktalama yanlışlığı yapılanların başındaki kutucuğu işaretleyiniz.


7. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa 100-101-102 Cevapları Özgün Yayınları
“7. Sınıf Türkçe Ders Kitabı 100-101-102. Sayfa Cevapları Özgün Yayınları”

Ç. Aşağıdaki cümleleri, bu cümlelerdeki söz sanatlarıyla eşleştiriniz.


7. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa 100-101-102 Cevapları Özgün Yayınları
“7. Sınıf Türkçe Ders Kitabı 100-101-102. Sayfa Cevapları Özgün Yayınları”

D. Aşağıdaki soruların doğru yanıtlarını işaretleyiniz.


1. Aşağıdaki cümlelerden hangisi koşul anlamı taşımaktadır?


A) Bana yardım edersen işimi daha çabuk bitiririm.
B) Başkalarını mutlu etmek için çalışanlar var.
C) Bahar geldiği için içimizi bir sevinç kapladı.
D) Arkadaşlarım geldi diye heyecandan yerimde duramıyorum.


2. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde fiil, diğerlerinden farklı bir kişi ekiyle çekimlenmiştir?


A) Umudunuzu hiçbir zaman kaybetmeyin.
B) Başarılı olan insanları takdir etmesini bilmelisiniz.
C) Son yarışmada maalesef heyecanımıza yenik düştük.
D) Sizden özür dileyenleri bağışlamaya gayret etmelisiniz.


3. Aşağıdaki sözcüklerden hangisi kip ve kişi eki almamıştır?


A) bakıyorum B) yapınca C) gülümseyin D) anlattık


7. Sınıf Türkçe Özgün Yayınları Ders Kitabı Sayfa 102 Soruları ve Cevapları


4. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde geniş zamanın olumsuzuyla çekimlenmiş bir fiil vardır?


A) İlkokul arkadaşlarımın adlarını bir türlü hatırlayamıyorum.
B) Engellerle karşılaşsak bile hedeflerimizden asla vazgeçmemeliyiz.
C) Başarılı insanlar hiçbir zorluk karşısında pes etmezler.
D) Yaptığınız iyilikleri ömrüm boyunca asla unutmayacağım.


5. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde altı çizili fiil “gelecek zaman, 2. tekil kişi” ile çekimlenmiştir?


A) Bütün gün tek başıma oturacağım burada.
B) Sana değer veren insanları asla üzmeyeceksin.
C) Biraz daha gayret edersen hedeflerine ulaşırsın.
D) Yolculuk boyunca hiçbirimizle konuşmamasına şaşırdım.


6. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yazım yanlışı vardır?


A) Birçok sorunu birlikte çalışarak çözebildik.
B) Mutluluk da mutsuzluk da hayata bakış açımıza bağlı.
C) Bizim, seninle anlaşabilmemiz için bir takım meseleleri aşmamız gerekir.
D) Bir konuyla ilgili herkes aynı şeyi söylerse ilerleme sağlanamaz.


7.  Havalara uçmak
 Bayram etmek
 Etekleri zil çalmak
 Dört gözle beklemek
Yukarıdaki deyimler anlamlarına göre gruplandırıldığında hangi sembolle gösterilen deyim dışta kalır?


A)  B)  C)  D) 


E. Defterinize “Mağlubiyete uğrayınca ümitsizliğe kapılma, başarısızlıkta bir zafer arzusu yatar.” sözünü açıklayan bir yazı yazınız. Yazınızı yazım ve noktalama açısından inceleyip varsa yanlışlarınızı düzeltiniz. Sınıf veya okul panosunda sergileyerek arkadaşlarınızla paylaşınız.


Cevap: Defterinize “Mağlubiyete uğrayınca ümitsizliğe kapılma, başarısızlıkta bir zafer arzusu yatar.” sözünü açıklayan bir yazı yazınız. konusunun kısa ve farklı cevapları için TIKLAYINIZ.

Mağlubiyete uğrayınca bir insanın sürekli olarak Ümitsizliğe kapıldı ifadesi vardır. Ancak mağlubiyeti uğradığımız zaman bir kişinin sürekli olarak Ümitsizliğe kapılma masası ve neden mağlubiyeti uğradığı hakkında araştırmalar yaparak eksikliğinin giderilmesi sonucunda Zafer kapılarını açılacağını söyleyebiliriz.

Sonuç olarak başarısızlığa yani mağlubiyete uğrayan bir kişinin hatalarından ders çıkararak hayatına devam etmesi ve bu başarısızlığın temellerinden neler yaptı hakkında bilgiler edinerek eksik yönlerini eğitim bedensel ve zihinsel olarak geliştirilmesi ile beraber Zafer kapılarının ona açılması ile beraber mağlubiyet sonrasında birçok Zafer elde edebileceğini söyleyebiliriz.


SONRAKİ METNE HAZIRLIK


1. Arkadaşlarınızla bir grup oluşturarak Mehmet Âkif Ersoy’un hayatı, tarihimizdeki değeri, eserleri, eserlerinde işlediği konular hakkında bir sunum hazırlayınız.


Cevap: Mehmet Âkif Ersoy’un hayatı, tarihimizdeki değeri, eserleri, eserlerinde işlediği konular hakkında bir sunum hazırlayınız. konusunun kısa ve farklı cevapları için TIKLAYINIZ.

Mehmet Akif Ersoy milli şairimiz Türkiye Cumhuriyetinin milli marşı olan İstiklal marşının yazardır. 1873 yılında İstanbul un fatih ilçesinde dünyaya gelmiştir. Türkçe Arapça ve fransızcayı çok iyi bilmektedir. Ziraat ve baytar mektebinde veterinerlik bölümünü birinci olarak bitirmiştir. Okulu bitirdikten sonra ziraat bakanlığında memur olarak çalışmıştır.

Edebiyata ilgisinin artması ile servet-i finun dergisinde şiirleri yayınlanmıştır. Balkan savaşlarının patlaması ile harbiye nezaretinde bağlı teşkilatı mahsusaya girmiştir. 1916 da teşkilat i mahsus tarafından Arabistan’a görevlendirilmiştir. Bu sırada Çanakkale Savaşı sinin meydana gelmesiyle arabistandayken ünlü Çanakkale şiirini burada kaleme almıştır. İstanbula döndükten sonra milli mücadeleye destek vermiş. TBMM nin açtığı yarışmada istiklal marşı birinci seçilerek milli marş olarak kabul edilmiştir.

Bunun dışında verdiği eserleri ise şunlardır.

 • Safahat
 • Süleymaniye kürsüsünde hakkın sesleri
 • Fatih kürsüsünde hatıralar
 • Asım, gölgeler
 • İstiklâl marşının yani sıra mutlaka okumanızı önerdiğim şiirleri ise
 • Çanakkale destanı ve bülbül şiirleri dir.

2. İstiklâl Marşı’mızın kabulüyle ilgili araştırma yapınız.


Cevap: İstiklâl Marşı’mızın kabulüyle ilgili araştırma yapınız. konusunun kısa ve farklı cevapları için TIKLAYINIZ.

Katılımın son günü (23 aralık 1920) gönderilen şiirleri okuyan eğitim bakanı İstiklal Marşı olabilecek bir şiir görememiştir. Bunun üzerine vekili Hamdullah Suphi Bey’e Mehmet Akif’e mektup yazmasını istemiştir. Bu mektubu aldıktan sonra fikri değişen Mehmet Akif Ankara’daki Taceddin Dergahı’ndakı odasında şiiri yazmaya başlamıştır. Şiirde Türk ulusunun bağımsızlığına kavuşacağını, askerinin cesaret ve özverisini,savaşın kazanılacağını yazan Akif’in şiiri kabul görmüştür. Önce askeri cephede okunan şiir askerler tarafından beğenildi ardından Hakkimiyet-i Millîye ve Sebilürreşad gazetelerinde yayınlanmıştır.

12 mart 1921 de M. Kemal Atatürk’ün başkanlığında toplanan mecliste Hamdullah Suphi bey tarafından okunan şiir diğer şiirlerin okunmasına gerek kalmadan milletvekilleri tarafından büyük bir heyecan ve coşkuyla karşılanıp kabul edildi.

Savaş hali olduğu için bestelenmesi iki sene ertelenmiştir. Savaş hali devam ettiği için ülkenin farklı yerlerinde farklı besteler okunmaya başlanmıştır. 1924 yılında Ankara’da toplanan kurul Ali Rıfat Çağatay’ın bestesini kabul etmiş ve 1930 yılına kadar bu beste kullanılmıştır. 1930 yılında dönemin Cumhurbaşkanı Senfoni Orkestrası şefi olan Osman Zeki Güngör’ün 1922 yılında hazırladığı besteye geçilmiş ve günümüzde de bu beste kullanılmaktadır.

İlgili Makaleler

2 Yorum

 1. Nuran dedi ki:

  Hayatımızda bir hedefimiz olduğu zaman o konuda başarısız olduğumuzda ve mağlup olduğumuz da sürekli olarak vazgeçmemiz hedefimize ilerlediğimiz tam mağlup olduğumuz durumları değerlendirilerek bu sorunları ortadan kaldırmamız ve hedeflerimize tekrar hızlı bir şekilde ilerlememiz büyük önem taşımaktadır hayatımız içerisinde yapmış olduğumuz hatalar sonucunda mağlup olmamız bizlere birçok deneyim kazandırdı Bundan dolayı bu mağlubiyetlerin kıymeti bilinmeli ve deneyimlerle beraber tekrar hedeflerimize doğru ilerleyerek başarıyı elde etmemiz büyük önem taşımaktadır.

 2. Hamdiye dedi ki:

  Hayatımızda birçok insanla karşılaşırız. İnsanlar arasında iyimser ve kötümser insanlar bulunabilir. Kötümser insanlar aslında özlerinde kötü insanlar değillerdir. Sevgisiz ihmal edilmiş insanlar kötü insan olarak değerlendirdiği için bu konuma onları getiren insanlar vardır. İyimser insanlar devamlı aza kanaat edip şükrederler.sabırlı olarak ve karşındaki insana hoşgörülü davranarak iyi insanlar olmuş olurlar. Kötü insanlar aslında sevgisiz kalmış ve bu yüzden çevresine zarar vermeyi hedef insanlardır. Hayatımız boyunca yaptığımız birçok davranışta kalbini kırdığımız birçok insan olabilir.bu ne zaman kalbini kırdığımız zaman farkında olduğumuz vakit ondan özür dilemeli ve yaptığımız kötülüğün farkında olmalıyız. İyi insanlar devamlı olumlu düşünceleri de taşımaktadır.

Bir cevap yazın

İsim yerine takma isim yazabilir veya hiç isim yazmayabilirsiniz.