7. Sınıf Türkçe Ders Kitabı

7. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa 189-190-191-192-193-194 Cevapları Özgün Yayınları

Göster

7. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Türkiye’de Geleneksel Sanatlar Dinleme Metni Cevapları Sayfa 189, 190, 191, 192, 193, 194


Türkiye’de Geleneksel Sanatlar Dinleme Metni Cevapları

 


7. Sınıf Türkçe Özgün Yayınları Ders Kitabı Sayfa 189 Soruları ve Cevapları


HAZIRLIK ÇALIŞMALARI


1. “Ebru” ve “hat” sanatı hakkında izlediğiniz belgesellerden hangi bilgileri edindiniz? Arkadaşlarınızla paylaşınız.


Cevap: “Ebru” ve “hat” sanatları hakkında belgeseller izleyiniz. 


2. Geleneksel el sanatlarımızla ilgili hazırladığınız sunumları öğretmeninizin belirlediği süre içerisinde yapınız.


Cevap: Geleneksel el sanatlarımızdan olan “dokumacılık, bakırcılık, çinicilik, ahşap işçiliği” ile ilgili araştırma yapıp bir sunum hazırlayınız. konusunun kısa ve farklı cevapları için TIKLAYINIZ.

İnsanlar ilk çağdan itibaren yedikleri yemeklere kap oluşturmuşlar veya duvarları ve yerleri dokümanlar ile örterek ısınmaya çalışmışlardır.

Bunların tamamına el sanatları denerek kültürel eserlere girmiştir. Bu eserler nesilden nesle aktarılmış, usta çırak ilişkisi ile günümüze kadar gelmiştir. Türkler Anadolu ya yerleştikten sonra Anadolu’ya getirdikleri el sanatlarını ticarette kullanmış o dönemde çevresindeki ülkelerden birçok rekabet görmüş, Anadolu el sanatları merkezine dönüşmüştür.

Türk milleti uzun yıllar boyunca ipek yolu üzerinde bulunmasından dolayı Asya’dan Avrupa’ya el sanatlarını pazarlamaya bilmiştir. Türk milleti özellikle dokuma sanatında gelişmiş, Türk halı ve kilimlerinde günümüzde sahi turistler tarafından ilgiyle alınan değerli eşyalardan olmuştur.


7. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa 189-190-191-192-193-194 Cevapları Özgün Yayınları
“7. Sınıf Türkçe Kitabı 179-180-181-182-183-184-185-186-187-188. Sayfa Cevapları Özgün Yayınları”

1. ETKİNLİK


Soru : Metinde geçen aşağıdaki sözcüklerin anlamını önce tahmin ediniz. Sonra bu sözcükleri sözlükten bulup anlamlarını yazınız. Daha sonra tahminleriniz ile sözlük anlamlarını karşılaştırınız.


Cevap:

 • Estetik: Sanatsal yaratının genel yasalarıyla sanatta ve hayatta güzelliğin kuramsal bilimi, güzel duyu, bedii, bediiyat
 • Koleksiyon: Öğrenme, yarar sağlama veya zevk amacıyla bir araya getirilmiş ve özelliklerine göre sınıflara ayrılmış nesnelerin bütünü, derlem
 • Hattat: Çok güzel el yazısı yazan sanatçı
 • İcazet: İzin
 • Kavis: Bir eğrinin sınırlı bir kısmı, eğmeç
 • Akik: Kalseduan kuvarsının bir türü olan, yüzük taşı, mühür vb. yapmakta kullanılan, türlü renklerde, yarı saydam, parlak ve değerli bir taş
 • Kitre: Gevenden çıkarılan bir zamk türü, kestere
 • Öd: Safra

7. Sınıf Türkçe Özgün Yayınları Ders Kitabı Sayfa 190 Soruları ve Cevapları


2. ETKİNLİK


Aşağıdaki soruları metne göre yanıtlayınız.


1. Hat sanatı nasıl ortaya çıkarmış?


Cevap: Yazının estetik bir amaçla yazılmasıyla ortaya çıkmıştır.


2. Hat sanatı tarihimizde en çok hangi dönemde önem kazanmış?


Cevap: Osmanlı döneminde önem kazanmış.


3. Hat sanatında kullanılan temel malzemeler nelermiş?


Cevap: Kalem, mürekkep, kağıt, hokka malzemelermiş.


4. “Ebru” sözcüğü ne anlama gelirmiş?


Cevap:  Farsça “bulut” anlamına gelirmiş.


5. Ebru sanatında kullanılan temel malzemeler nelermiş?


Cevap: Kitre, öd, toprak boya, at kılı ve gül dalından fırçalar malzemelermiş.


3. ETKİNLİK


Soru : İzlediğiniz belgeseller ile metnin içeriğini karşılaştırınız.


Cevap:

7. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa 189-190-191-192-193-194 Cevapları Özgün Yayınları
“7. Sınıf Türkçe Kitabı 189-190-191-192-193-194. Sayfa Cevapları Özgün Yayınları”

4. ETKİNLİK


Soru : Metinde, düşünceyi geliştirme yollarından hangileri kullanılmıştır? Açıklayınız.


Cevap: Metinde, düşünceyi geliştirme yollarından tanımlama ve karşılaştırma kullanılmıştır. Hat ve ebru sanatları için gerekli olan tanımlama yolu ile anlatılmaktadır. Metinde, Hat ve ebru sanatının geçmişte ve günümüzdeki yeri hakkında karşılaştırma yapılmıştır.


7. Sınıf Türkçe Özgün Yayınları Ders Kitabı Sayfa 191 Soruları ve Cevapları


5. ETKİNLİK


a. Aşağıdaki yabancı sözcükleri Türkçe karşılıkları ile eşleştiriniz.


Cevap:

7. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa 189-190-191-192-193-194 Cevapları Özgün Yayınları
“7. Sınıf Türkçe Özgün Yayınları Ders Kitabı Sayfa 191 Soruları ve Cevapları”

b. Türkçesi varken yabancı sözcükleri kullanmak sizce doğru mudur? Neden? Aşağıya yazınız.


Cevap: Türkçesi varken yabancı sözcükleri kullanmak sizce doğru mudur? Neden? konusunun kısa ve farklı cevapları için TIKLAYINIZ.

Türkçesi varken yabancı sözcükleri kullanmak bence yanlış bir davranış. Türkçe bize atamızdan hediye olunmuş ve cumhuriyetin kurulduğu andan itibaren kullanılan şanlı bir dildir.

kendi dilimiz varken ve her şeyin açıklaması içinde varken gidip yabancı bir dili kullanmak ve o dilde olan kelimeleri popüler bulmak kendi dilini ve kültürünü önemsemek demektir.

Nitekim dışarıya baktığımızda bir çok restorant, kafe gibi yerlerde yabancı kelimelerin kullanıldığını ve insanların daha çok buralara rağbet ettiğini görmekteyiz.

Halbuki bu konuda bilinçlendirme yapılmalı ve dilimizi kullanmaya gayret etmeliyiz.


6. ETKİNLİK


Soru : Aşağıdaki duvar yazılarını inceleyiniz. Bunlarla ilgili görüşlerinizi açıklayınız.


ÇOCUKLAR BUGÜNÜN YARINI, YARININ UMUDUDUR.

Cevap: Gelecek bu günün çocuklarının omuzlarında yükselecektir. Çocuklarımıza iyi bir eğitim verirsek, gelecekte büyüdükleri zaman ülkemizin umudu olacak ve ülkemiz daha iyi bir yere gelecektir.

DÜNÜ DOĞRU OKURSAN YARINI SEN YAZARSIN.

Cevap: Tarihi olayları bilmek çok büyük bir önem taşır. Geçmişi iyi bir şekilde öğrenirsek bir ders alarak daha iyi bir şekilde gelecekte başarılı olabiliriz.

OKUMANIN ZAMANI YOKTUR.

Cevap: Bilgi sahibi olmaz için belli bir sınırlama yoktur. Her yerde okuyarak bilgi sahibi olmalıyız.

UMUT, CESARETİN YARISIDIR.

Cevap: Hayat içerisinde bir insanın başarılı olabilmesi için ilk olarak başaracağına inanması umut etmesi gerekir. Umut ederek cesaretle başarılı olacaktır.


7. Sınıf Türkçe Özgün Yayınları Ders Kitabı Sayfa 192 Soruları ve Cevapları


7. ETKİNLİK


Soru : Aşağıdaki güzel yazı örneğini inceleyiniz. Örnekteki yazıyı açıklayan bir metin yazınız. Yazınızı zenginleştirmek için atasözleri, deyimler ve özdeyişler kullanınız.


Cevap: Söz uçar yazı kalır  yazıyı açıklayan bir metin yazınız. konusunun kısa ve farklı cevapları için TIKLAYINIZ.

İnsanlar  birşey öğrendikleri zaman  o bilgi ,akıllarında çok taze ve canlıdır. Ancak zaman geçtikçe bilgiler tazeliğini yitirir ve silinmeye başlar.

İnsanlar bu bilgileri tekrar ederse  bilgiler daimi olarak kendilerinde kalabilir. Buda öğrenilen şeylerin yazılmasına ve yazıdan tekrar edilmesine bağlıdır.

Bu yüzden atalarımız “söz uçar yazı kalır “ demişlerdir. Yazdıklarınızın daha iyi akılda kalması ve unutulduğu zaman tekrar edilebilmesi, ezberlenen veya konuşulan şeylerin ise zaman geçtikçe unutulması bu sözün doğruluğunu ortaya koyar.


7. Sınıf Türkçe Özgün Yayınları Ders Kitabı Sayfa 193 Soruları ve Cevapları


8. ETKİNLİK


Soru : Yaşadığınız şehirde, belediyenize bağlı gençlik merkezine üye olmak istediğinizi düşününüz. Aşağıdaki “Üye Başvuru Formu”nu kurallarına uygun olarak doldurunuz.


Cevap: Kişisel bilgilerinizi form kısmına yazınız.


7. Sınıf Türkçe Özgün Yayınları Ders Kitabı Sayfa 194 Soruları ve Cevapları


9. ETKİNLİK


a. Aşağıdaki metni okuyunuz. Metinde geçen fiillerin altını çiziniz.


Horoz ile Tilki


Gün görmüş, akıllı mı akıllı bir horoz, ağacın dalına tünemiş. Avlanmak için dolaşmakta olan tilkinin yolu da o ağacın altına düşmüş. Ağacın dalında tünemekte olan horozu görünce,
— Horoz kardeş, müjdeler olsun, artık hayvanlar arasında barış oldu. Aşağı in de bunu kutlayalım.
Kucaklaşıp öpüşelim. (…) demiş.
Gün görmüş, akıllı horoz başını aşağı doğru uzatarak,
— Can kardeşim, bu haberin beni çok mutlu etti. Bak bu yana doğru iki tazı geliyor. Onlar gelsin, ben ineyim. Bu mutlu günü öpüşerek birlikte kutlayalımdemiş.
Tazı sözünü duyan tilki,
— Hoşça kal horoz kardeş. Benim çok işim var. Bu mutlu günü dönüşte kutlar, öpüşürüz, diyerek
telaşla koşup gitmiş.
Deneyimi sayesinde bu numarayı yutmamış horoz. Tilkiyi alt ettiği için de arkasından kıs kıs gülmüş.


b. Altını çizdiğiniz fiilleri yapılarına göre tablonun uygun kutucuklarına yazınız.


Cevap:

Basit Fiiller

 • görmüş
 • tünemiş
 • düşmüş
 • olsun
 • oldu
 • demiş
 • geliyor
 • gelsin
 • ineyim
 • gitmiş
 • gülmüş

Türemiş Fiiller

 • kutlayalım
 • öpüşelim
 • öpüşürüz
 • yutmamış

Birleşik Fiiller

 • mutlu etti
 • hoşça kal

10. ETKİNLİK


Soru : Aşağıdaki cümlelerde geçen zarfların altını çizip türünü örnekteki gibi işaretleyiniz.


Cevap:

7. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa 189-190-191-192-193-194 Cevapları Özgün Yayınları
“7. Sınıf Türkçe Özgün Yayınları Ders Kitabı Sayfa 194 Soruları ve Cevapları”

İlgili Makaleler

2 Yorum

 1. Hamdiye dedi ki:

  Ülkemizin dört bir yanında geleneksel bir şekilde yapılan el sanatları tarihimizi ve kültürümüzü ifade etmektedir bunlara örnek vermek istersek halı dokumacılığı çinicilik ebru sanatı ve örgü gibi örnekler verilebilir eskiden insanlar duygularını ve düşüncelerini ifade etmek için baktı sanatların yönlenir bu sanatlarda kendilerini ifade ederlerdi.ülkemizde ayrıca altın işleme sanatı çok çay yaygın olan bir sanattır ayrıca Türk insanı yetenekli ve becerikli insanlardan oluşmaktadır bu sebeple yapmış oldukları birçok el işini dünyanın dört bir yanına tanıtılmış ve bu sayede birçok gelirler elde etmişlerdir

 2. tmm karşim dedi ki:

  Thankss bross 

Bir cevap yazın

İsim yerine takma isim yazabilir veya hiç isim yazmayabilirsiniz.