7. Sınıf Türkçe Ders Kitabı

7. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa 232-235-236-237-238-239. Cevapları MEB Yayınları

7. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa 232-235-236-237-238-239. Cevapları MEB Yayınları

7.Sınıf MEB Yayınları Türkçe Ders Kitabı 232-235-236-237-238-239. Sayfa Cevapları Âşık Veysel Şatıroğlu

7. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa 232 Cevapları MEB Yayınları

Hazırlık Çalışmaları

• Bildiğiniz halk türküleri hangileridir?
Cevap:

  • Uzun ince bir yoldayım.- Aşık Veysel
  • Kara toprak – Aşık Veysel

• Ozanlık geleneği hakkında neler biliyorsunuz?
Cevap: Ozanlık geçmişten günümüze kadar gelmiş bir tür gelenektir. Ozanlık, ozanların derslerini, sevgilerini, üzüntülerini şarkılarla dile getirmesidir. 


• Halk ozanlarından hangilerini tanıyorsunuz?
Cevap: Halk ozanlarından Aşık Veysel ve Neşet Ertaş’ı tanıyorum. 


• “Aşık atışması” ne demektir?
Cevap: Aşık atışması halk ozanlarının karşılıklı şiir ve türkü ile konuşmasıdır. 


7. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa 235 Cevapları MEB Yayınları

1.Etkinlik

Okuduğunuz metinde geçen anlamını bilmediğiniz kelimeleri belirleyiniz. Bu kelimelerin anlamlarına ilişkin tahminlerinizi yazınız. Tahminlerinizin doğruluğunu TDK Türkçe sözlükten kontrol ediniz.
Cevap:

Felek
Tahminim: Baht. 
Sözlük Anlamı: Alem, kader.

Keven
Tahminim: Çalı.
Sözlük Anlamı: Dikenli bir çalı.


2.Etkinlik

Aşağıdaki soruları okuduğunuz metinden hareketle cevaplayınız.

1. Âşık Veysel, ne zaman ve nerede doğmuştur?
Cevap: Aşık Veysel, 1894’te Sivas’ın Şarkışla ilçesinin Sivrialan köyünde doğmuştur.


2. Âşık Veysel’in gözlerini kaybetmesine neden olan olayları anlatınız.
Cevap: Aşık Veysel ilk gözünü 7 yaşında su çiçeği geçirmesiyle kaybetmiştir. İkinci gözünü ise babasının elinde tuttuğu değneğin girmesiyle kaybetmiştir.


3. Babası Aşık Veysel’e neden saz almıştır?
Cevap: Babası Aşık Veysel’e oyalanması için saz almıştır. 


4. Âşık Veysel’in babasının yerinde olsaydınız, gözlerini kaybeden Âşık Veysel için neler yapardınız?
Cevap: Âşık Veysel’in babasının yerinde olsaydım gözlerini açabilmesi için hastane hastane gezerdim. 


5. Okuduğunuz metinde adı geçen âşıklar hangileridir? Bunların dışında tanıdığınız âşık ya da âşıklar var mıdır? Arkadaşlarınızla paylaşınız.
Cevap: Metinde Çamışıhlı Ali Ağa (Âşık Ala)’nın adı geçmektedir. Bunların dışında Neşet Ertaş’ı tanıyorum.


6. 5 Aralık 1931’in Âşık Veysel için neden dönüm noktası olduğunu açıklayınız.
Cevap: 5 Aralık 1931’in Aşık Veysel’in dönüm noktasının olmasının nedeni şenliklerde öne çıkan ozan olmasıdır. 


7. Ahmet Kutsi TECER’le tanışan Âşık Veysel’in hayatında metinde anlatılanların dışında ne gibi değişiklikler meydana gelmiş olabilir? Anlatınız.
Cevap: Metinde anlatılanların dışında Aşık Veysel maddi anlamda güçlenmiştir. 


8. Âşık Veysel’in şiirlerinin halk tarafından sevilmesinin nedenleri neler olabilir? Anlatınız.
Cevap: Âşık Veysel’in şiirlerinin halk tarafından sevilmesinin nedeni halkın sevgisini, acısını, üzüntülerini, mutluluklarını yaşatabilmesidir. 


7. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa 236 Cevapları MEB Yayınları

3.Etkinlik

Okuduğunuz metindeki öznel ve nesnel yargıları belirleyerek aşağıya yazınız.
Cevap:

Öznel Yargılar:

  • Veysel, Esma’yı gerçekten de sever. Aşık olur.
  • Babasının teselli bulması için aldığı saz ile yakın arkadaş olur.
  • Veysel kör olduğundan savaşa katılamadığı için çok üzülmektedir.

Nesnel Yargılar:

  • Veysel’den önce iki ablası çiçek hastalığından vefat etmiştir.
  • Veysel, keskin zekâsıyla, söylenen şiir, deyiş ve türküleri hemen ezberlemektedir
  • Bu çocuğun babası Şatıroğullarından “Karaca” lakaplı Ahmet Bey, annesi Gülizar Hanım’dır.

4.Etkinlik

“Âşık Veysel ŞATIROĞLU” metninde hangi anlatım biçimi kullanılmıştır? Nedenleriyle birlikte yazınız.
Cevap: “Âşık Veysel ŞATIROĞLU” metninde Aşık Veysel’in hayatı anlatıldığı için açıklayıcı anlatım biçimi kullanılmıştır.


5.Etkinlik

Aşağıdaki duvar resminin sizde uyandırdığı duygu ve düşünceleri anlatınız.
Cevap: Aşağıdaki duvar resmi bende İstanbul’un güzel olduğu kadar karmaşık bir şehir olduğunu düşündürdü. 


7. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa 237 Cevapları MEB Yayınları

6.Etkinlik

“İnsanların gerçek potansiyellerinin ortaya çıkmasında fiziksel, sosyal ve kültürel etmenlerin rolü” ile ilgili düşüncelerinizi arkadaşlarınıza anlatınız.
Cevap: İnsanların gerçek potansiyellerinin ortaya çıkmasını fiziksel, sosyal ve kültürel etmenler fazlasıyla etkilemektedir. Çünkü yapmak istediğimiz en ufak hedefte bile etrafımızdakilerin destek veya engellerine maruz kalırız. Bizlere düşen bunun bilincinde ve kararlı olarak yolumuzda ilerlemektir.


7.Etkinlik

Aşağıdaki cümlelerin hangilerinde anlatım bozukluğu vardır? İşaretleyiniz.
Cevap:

() Tatile ailesi ile beraber çıkacaktı.
(X) Neden bu filmi seçtiğini bilmiyorum.
(X) Bu yıl tiyatrolarda perdeler erken kapandı.
(X) Bizi lafa tutması son aracı kaçırmamızı sağladı.
(X) Sıcaklar, bahçedeki ağaçları hatta çiçekleri bile kuruttu.
() Şiir, duyguların coşkulu anlatımıdır.


8.Etkinlik

Aşağıda, anlatım bozukluğu olan cümlelerle anlatım bozukluğunun nedenleri verilmiştir. Bu cümlelerdeki anlatım bozukluğunu nedenleri ile örnekteki gibi eşleştiriniz.
Cevap:

7. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa 232-235-236-237-238-239. Cevapları MEB Yayınları


7. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa 238 Cevapları MEB Yayınları

9.Etkinlik

a) Âşık Veysel’in “Benim Sadık Yârim Kara Topraktır” adlı türküsünü dinleyiniz. Dinlediğiniz türkünün sizde uyandırdığı duygu ve düşüncelerden yola çıkarak istediğiniz türde bir yazı yazınız. Yazınızın içeriğine uygun bir başlık belirleyiniz.
Cevap: 

TOPRAK DOSTUM

Toprak koşulsuz, şartsız verilen emeklerin karşılığını veren insanlık için en değerliler arasındadır. Toprak vefalı bir dost gibidir. Toprağa ne kadar değer kıymet verirsen o kadar mahsul alırsın. Toprağı seven onunla yuva da yapar besinde. Bu yüzden toprağa hak ettiği değeri vermemiz gerekir.


7. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa 239 Cevapları MEB Yayınları

Gelecek Derse Hazırlık

Yanda verilen geleneksel el sanatlarından birini seçiniz. Seçtiğiniz sanatla ilgili (kullanılan malzemeler, yapım aşamaları vb.) araştırma yapınız.
Cevap:

Bakırcılık: Bakırın darbeler vurarak, dövülerek şekil verilmesiyle yapılmaktadır. Şekil verilen bakırlardan mutfak eşyaları ve süs eşyaları yapılır. Bakırlar madenciliğin bulunmasıyla keşfedilmiştir. İlk bulgular on bin yıl önce Anadolu Çayönü’nde bulunmuştur. 

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

İsim yerine takma isim yazabilir veya hiç isim yazmayabilirsiniz.