7. Sınıf Türkçe Ders Kitabı

7. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa 240-242-243-244-245. Cevapları MEB Yayınları

7. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa 240-242-243-244-245. Cevapları MEB Yayınları

7.Sınıf MEB Yayınları Türkçe Ders Kitabı 240-242-243-244-245. Sayfa Cevapları Geleneksel Türk Sanatlarından Ebru

7. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa 240 Cevapları MEB Yayınları

Hazırlık Çalışmaları

• “Renklerin sudaki sihirli dansı” söz grubundan ne anlıyorsunuz?
Cevap: Renklerin suda birbirlerine karışarak görsel bir şölen sunduğunu anlıyorum. 


• Ebru sanatı hakkında neler biliyorsunuz?
Cevap: Ebru sanatının, yoğunlaştırılmış su üzerine boyaların damlatılarak şekiller vermesi ve kağıt üzerine geçirildiğini biliyorum.


• Ebru yapmayı denediniz mi? Denemediyseniz denemek ister miydiniz? Neden?
Cevap: Ebru yapmayı denedim. Renkleri su üzerinde karıştırarak şekil vermek çok zevkli.


7. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa 242 Cevapları MEB Yayınları

1.Etkinlik

Aşağıda metinde geçen bazı kelimeler verilmiştir. Bu kelimeleri anlamları ile eşleştirerek bulmacaya yerleştiriniz.
Cevap:

7. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa 240-242-243-244-245. Cevapları MEB Yayınları


7. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa 243 Cevapları MEB Yayınları

2.Etkinlik

Aşağıdaki soruları okuduğunuz metinden hareketle cevaplayınız.

1. Türk kâğıt süsleme sanatlarından biri olan ebru sanatının ismi nereden gelmektedir? Anlatınız.
Cevap: Ebru sanatının ismi Çağatayca’dan gelmektedir. ilk ismi ”Ebre”, İran’a geçmesi ile ”Ebri” ismini almıştır. Zamanla konuşularak ”Ebru” olarak söylenmiş ve öyle kalmıştır.


2. Ebru sanatının tarihsel gelişimi hakkında bilgi veriniz.
Cevap: Ebru sanatının ilk çıkış yeri Orta Asya olarak bilinmektedir. Orta Asya’dan Hindistan’a, oradan İran’a, daha sonra Anadolu’ya ve Avrupa’ya yayılmıştır.


3. Ebruculuğun gelişmesine önemli katkıları olan ünlü ebruzenler kimlerdir?
Cevap: Ebruculuğun gelişmesine önemli katkıları olan ünlü ebruzenler; Necmeddin Okyay, İbrahim Ethem Efendi, Hatib Mehmed Efendi ve Mustafa Düzgünman’dır.


4. Ebru sanatının malzemeleri ve bu malzemelerin özellikleri nelerdir?
Cevap: Ebru sanatının malzemeleri; tekne, kitre, boya, öd, tarak, fırça ve tel çubuktur. Kitre suyun yoğunlaşmasını ve  boyaların su yüzeyinde sabit durmasını sağlar.  


5. Ebru yapsaydınız çalışmalarınızda hangi renk ve desenleri kullanmak isterdiniz?
Cevap: Ebru yapsaydım çalışmalarımda kırmızı mavi ve sarı kullanırdım. Bu renklerle lale, gül ve papatya resmi yapardım.


6. Ebru geleneğinin yeni kuşaklara aktarımında rol alan kuruluşlardan hangisinde aktif olarak çalışmak isterdiniz? Neden?
Cevap: Bilim kültür ve sanat derneğinde çalışmak isterdim. Çünkü bu kurumda ebru sanatının tarihinden bahsedilerek yapımı hakkında bilgi verilmektedir.


7. Ebru sanatçısı olsaydınız sanatınızı gelecek nesillere aktarmak için nasıl bir yol izlerdiniz?
Cevap: Ebru sanatçısı olsaydım sanatımı gelecek nesillere aktarmak için ücretsiz dersler verir, sokaklarda ebru sanatını yapar, insanlara bilgi verir ve yapmayı denemelerini sağlardım.


8. Sizce ebru sanatının sosyal ve kültürel yönlerden insanlara katkıları neler olabilir?
Cevap: Bence ebru sanatı meşakkatli bir sanattır ve bu yüzden sanatçılarına ayrı bir önem ve değer verilmelidir. 


3.Etkinlik

Metni okurken defterinize aldığınız notlardan hareketle okuduğunuz metni kronolojik sıra ve mantık akışı içinde özetleyiniz.
Cevap: Ebru sanatı; yoğunlaştırılmış su üzerine boyaların damlatılarak şekil verilmesi ve kağıt üzerine alınmasıyla yapılmaktadır. Ebru sanatının ilk çıkış yeri Orta Asya olarak bilinmektedir. Orta Asya’dan Hindistan’a, oradan İran’a, daha sonra Anadolu’ya ve Avrupa’ya yayılmıştır. İlk ismi ”Ebre” olan ebru sanatı İran’a geçmesiyle ”Ebri” isimlerini almıştır. Zamanla kullanılarak ”Ebru” ismi ile kalmıştır. Ebruculuğun gelişmesine önemli katkıları olan ünlü ebruzenler; Necmeddin Okyay, İbrahim Ethem Efendi, Hatib Mehmed Efendi ve Mustafa Düzgünman’dır.


7. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa 244 Cevapları MEB Yayınları

4.Etkinlik

Okuduğunuz metnin konusunu ve ana fikrini yazınız.
Cevap:

Metnin Konusu: Ebru Sanatının yapılışı, tarihi ve gelişimi. 

Metnin Ana Fikri: Ebru sanatının kültürümüzdeki yeri ve önemi.


5.Etkinlik

Yaptığınız araştırmalar doğrultusunda seçtiğiniz geleneksel el sanatını, bu sanatta kullanılan malzemeleri ve bu sanatın nasıl yapıldığını katılımlı konuşma stratejisini uygulayarak arkadaşlarınıza anlatınız. Konuşmanız sırasında aşağıdaki yönergeleri uygulayınız.
Cevap: 

Bakırcılık: Bakırın darbeler vurarak, dövülerek şekil verilmesiyle yapılmaktadır. Şekil verilen bakırlardan mutfak eşyaları ve süs eşyaları yapılır. Bakırlar madenciliğin bulunmasıyla keşfedilmiştir. İlk bulgular on bin yıl önce Anadolu Çayönü’nde bulunmuştur. 


6.Etkinlik

Verilen cümlelerdeki anlatım bozukluklarının nedenini yay ayraç içine yazınız.
Cevap:

Kasabaya yalnız gitmeye çekindiği için babasıyla birlikte gitmişti.→ (Anlam belirsizliği)

Evimizin önünü kapsayan çöplerden bir an önce kurtulmalıyız.→(Sözcüğün yanlış anlamda kullanılması.)

Elbette, ben de aynı fikirde olduğumuzu sanıyorum.→(Çelişen sözcüklerin kullanılması.)

Gürültüden rahatsız olunca hepimizi kafasından savdı.→(Yanlış deyim kullanımı.)

Öğretmen, izinsiz dersten çıkanlara kızardı.→(Sözcüğün yanlış yerde kullanılması.)

Sizinle sık sık hatta arada bir görüşmek isterim.→(Çelişen sözcüklerin kullanılması.)

Dün karşılaştığımızda Ömer, bana okul arkadaşını tanıttı.→(Anlam belirsizliği.)


7. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa 245 Cevapları MEB Yayınları

7.Etkinlik

“Sanatın insanlara katkıları” konulu bir yazı yazınız. Yazınızın içeriğine uygun bir başlık belirleyiniz.
Cevap: Sanat, insanların hayal gücünü güçlendirir, gördüğünde farklı anlamlar aramayı öğretir, sosyalleştirir ve özgün olmayı sağlar.


Gelecek Derse Hazırlık

“Sanatın doğuşu” ve “sanat eserlerinin ortaya çıkması” ile ilgili araştırma yapınız.
Cevap: Sanat, insanların var oluşundan beri olan ve insanların çevresinde gördüğü güzellikleri ölümsüzleştirmek, dile dökmek gibi istekleriyle ortaya çıkmıştır. Sanatı görmeyi, duymayı bilen ve bunu ortaya koyabilenler icra edebilmektedir. İnsanlığın var olduğu sürece de var olacaktır.

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

İsim yerine takma isim yazabilir veya hiç isim yazmayabilirsiniz.