7. Sınıf Türkçe Ders Kitabı

7. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa 254-255-256-257-258-259-260. Cevapları MEB Yayınları

7. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa 254-255-256-257-258-259-260. Cevapları MEB Yayınları

7.Sınıf MEB Yayınları Türkçe Ders Kitabı 254-255-256-257-258-259-260. Sayfa Cevapları Yaşayan İnsan Hazineleri

7. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa 254 Cevapları MEB Yayınları

Hazırlık Çalışmaları

• “Geleceğe aktarılan sanatsal miraslar” söz grubundan ne anlıyorsunuz?
Cevap: Bu sözle sanatlarımızın geleceğe kadar saklanıp korunabilecek kıymette olduğunu anlıyorum.


• “Minyatür, cilt sanatı, sedef kakma, keçecilik, âşıklık” sanatlarıyla ilgili bilginiz var mı? Varsa bildiklerinizi arkadaşlarınızla paylaşınız.
Cevap:

  • Minyatür: Küçük resim sanatı.
  • Sedef Kakma Sanatı: Ahşap üzerine çukur açılır ve sedef konur.
  • Keçecilik Sanatı: Memeli hayvanların yünlerinin sıkıştırılması ile yapılan bir sanat. 
  • Aşıklık Sanatı: Dertlerini, aşklarını, üzüntülerini sözleriyle ve sazla dile dökerek sanat yapmak. 

• Yaşadığınız çevrede el sanatları ile ilgili neler yapılmaktadır?
Cevap: Yaşadığım çevrede el sanatları ile ilgili çinicilik, camcılık, dantel ve halıcılık yapılmaktadır.


7. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa 255 Cevapları MEB Yayınları

1.Etkinlik

İzlediğiniz belgeselde geçen aşağıdaki kelimelerin ve kelime grubunun anlamlarını tahmin ediniz. Tahminlerinizin doğruluğunu TDK Türkçe sözlükten kontrol ediniz.
Cevap: 

TEZHİP
Tahmin: Süsleme.
Sözlük anlamı: Süsleme, yıldızlama, bezeme.

İDEALİST
Tahmin: Hedefleri olan ve bunlar için çabalayan kişi.
Sözlük anlamı: Kişinin hedeflerinin yolunda çabalaması. 

ORDİNARYÜS
Tahmin: Bilgili kişi.
Sözlük anlamı: Bilimsel çalışmalarıyla tanınmış kişi.

KALİGRAFİ
Tahmin: Yazı sanatı.
Sözlük anlamı: Güzel yazı sanatı.

RESTORASYON
Tahmin: Onarmak.
Sözlük anlamı: Eskimiş yapıların tamir edilmesi. 

NADİDE
Tahmin: Az bulunan değerli şey.
Sözlük anlamı: Az bulunan çok değerli olan şey.

İCAZET ALMAK
Tahmin: İzin almak.
Sözlük anlamı: İzin, onay almak.

SEDEF
Tahmin: Ciltte olan hastalık.
Sözlük anlamı: Parıltılı, beyaz, sert madde.


7. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa 256 Cevapları MEB Yayınları

2.Etkinlik

Aşağıdaki cümleleri okuyunuz. İzlediğiniz belgesele göre doğru olan ifadelerin başına “D”, yanlış olan ifadelerin başına “Y” yazınız.
Cevap: 

(D) Klasik kitap sanatçısı İslam Seçen, uzun yaşamının sırrını bu sanata bağlamıştır.

(D) Minyatür sanatçısı Cahide Keskiner, bu sanatı kültür ve sanatı yaşatmak için ele almıştır.

(Y) İslam Seçen’e göre dünya çapında sanat zirvelerine ulaşmış sanatkârlar hâlâ yaşamaktadır.

(D) Sedefkâr Salih Balakbabalar, Türk tezhinatına ait seçkin desenleri ve Türk hat sanatının nadide örneklerini ahşap, sedef, bağa, fil dişi, altın, gümüş, yakut, pirinç gibi malzemelerle uygulamaktadır.

(D) Salih Balakbabalar’a göre sedef kakma sanatını iyi yapabilmek için ahşabı çok sevmek, makine kullanmayı bilmek, malzemeyi tanımak, hat sanatı konusunda bilgi sahibi olmak ve bu işi çok iyi bilenlerle devamlı istişare hâlinde olmak gerekir.

(D) Kalem işi çalışmalarını yapan Muammer Semih İrteş’in ilk hedefi eski eserlerin, geleneksel sanatların en iyi şekilde restore edilmesi ve bu konuda iyi ustaların yetişmesidir.

(D) Keçecilik sanatıyla uğraşan Ahmet Yaşar Kocataş, sadece katıldığı sergilerle geleneğe ilişkin toplumsal farkındalığın artmasına katkı sağlamıştır.

(D) Aşıklık geleneği temsilcilerinden İsmail Nar’a göre birlik, beraberlik, kardeşlik, dostluk ve barışı sağlayacak davranışlar içinde olunmalıdır.

(D) Atma türkü sanatına yeni başlayan Osman Efendioğlu’na göre atma türkü; hiciv, nükte, şaka, kinaye gibi oluşumların bir neticesidir.

(D) Çok sesli şarkı söyleme geleneğinin temsilcisi olan Macahel Yaşlılar Korosu; Artvin Borçka’nın Camili köyünde, yok olmaya yüz tutan geleneksel çok sesli halk şarkılarını yaşatmak üzere 2001 yılında kurulmuştur.

(D) Macahel Yaşlılar Korosu üyeleri; profesyonel müzik eğitimi almamış ve köy imecelerinde, düğünlerinde icra edilen çok sesli şarkı söyleme geleneğini kendileri öğrenmişlerdir.

(D) Minyatür sanatı; ebru, hat ve resim sanatlarıyla iç içedir.


3.Etkinlik

“Yaşayan İnsan Hazineleri” adlı belgeseldeki sanatlar içerisinde en çok ilginizi çeken sanat dalı hangisidir? Nedenleriyle birlikte anlatınız.
Cevap: Belgeseldeki sanatlardan en çok ilgimi minyatür sanatı ilgimi çekti. Çünkü küçük şeyler yapıp süslemek eğlenceli duruyor. 


7. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa 257 Cevapları MEB Yayınları

4.Etkinlik

“Yaşayan İnsan Hazineleri” adlı belgeselde konuşmacıların sözlü olmayan mesajlarını (ses tonu ve vurgu, beden dili, jest, mimik, giyim kuşam…) belirleyerek anlatmak istediklerini boşluklara yazınız.
Cevap:

7. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa 254-255-256-257-258-259-260. Cevapları MEB Yayınları


5.Etkinlik

İzlediğiniz belgeselde başvurulan düşünceyi geliştirme yolu/yollarını (tanımlama, karşılaştırma, benzetme) bularak kullanıldığı bölümlerdeki örnek cümleleri aşağıya yazınız.
Cevap: 

Tanımlama:

  • Atma türkü sanatına yeni başlayan Osman Efendioğlu’na göre atma türkü; hiciv, nükte, şaka, kinaye gibi oluşumların bir neticesidir.

Örnekleme:

  • Sedefkar Salih Balakbabalar, Türk tezhinatına ait seçkin desenleri ve Türk hat sanatının nadide örneklerini ahşap, sedef, bağa, fil dişi, altın, gümüş, yakut, pirinç gibi malzemelerle uygulamaktadır.

7. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa 258 Cevapları MEB Yayınları

6.Etkinlik

Yaptığınız araştırmalar doğrultusunda unutulmaya yüz tutmuş sanatları, bu sanatların unutulma nedenlerini ve ortaya çıkan sorunla ilgili çözüm önerilerinizi aşağıdaki boşluklara yazınız.
Cevap: 

Sorun: Sanatlarımızın unutulması.

Sorunun Nedenleri: Teknolojinin gelişmesi ve insanlar zevklerinin değişmesi.

Çözüm Önerilerim: Geleneksel sanatlarımızı yaşatmak için seminerler ve ücretsiz dersler verilebilir. 


7.Etkinlik

Aşağıda, anlatım bozukluğu olan cümlelerle anlatım bozukluğunun nedenleri verilmiştir. Bu cümlelerdeki anlatım bozukluklarını nedenleri ile eşleştiriniz. (Birden fazla eşleştirme yapabilirsiniz.)
Cevap:

7. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa 254-255-256-257-258-259-260. Cevapları MEB Yayınları


7. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa 259 Cevapları MEB Yayınları

8.Etkinlik

b) Verilen bilgilerden hareketle ilgi alanınıza göre aşağıya bir efemera panosu hazırlayarak arkadaşlarınızla paylaşınız.
Cevap:

7. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa 254-255-256-257-258-259-260. Cevapları MEB Yayınları


7. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa 260 Cevapları MEB Yayınları

9.Etkinlik

Aşağıda, giriş bölümü verilmiş metni içeriğine uygun şekilde tamamlayınız. Metninize uygun bir başlık belirleyiniz.
Cevap: 

7. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa 254-255-256-257-258-259-260. Cevapları MEB Yayınları

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

İsim yerine takma isim yazabilir veya hiç isim yazmayabilirsiniz.