7. Sınıf Türkçe Ders Kitabı

7. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa 262-263. Cevapları MEB Yayınları

7. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa 262-263. Cevapları MEB Yayınları

7.Sınıf MEB Yayınları Türkçe Ders Kitabı 262-263. Sayfa Cevapları 8. Tema Değerlendirme Soruları

7. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa 262 Cevapları MEB Yayınları

(1, 2 ve 3. soruyu metinden hareketle cevaplayınız.)

1. Alay Köşkü niçin inşa edilmiştir?
Cevap: Alay Köşkü, padişahların törenleri izlemesi, halkı ve askerleri selamlaması için inşa edilmiştir. 


2. Alay Köşkü’nün süslemesinde geleneksel sanatlardan hangileri kullanılmıştır?
Cevap: Alay Köşkü’nün süslemesinde geleneksel sanatlardan hat ve kalem işi geleneksel sanatları kullanılmıştır.


3. Alay Köşkü günümüzde hangi amaçla kullanılmaktadır?
Cevap: Alay Köşkü günümüzde Ahmet Hamdi Tanpınar Edebiyat Müzesi ve Kütüphanesi olarak kullanılmaktadır.


7. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa 263 Cevapları MEB Yayınları

4. “Ünlü sanatçı, 20 Ocak 1943 yılında Üsküdar’da dünyaya gelmiştir.” cümlesindeki anlatım bozukluğunun nedeni aşağıdakilerden hangisidir?
Cevap: C) Sözcüğün yanlış anlamda kullanılması 


5. Aşağıdakilerden hangisinde deyim yanlış anlamda kullanılmıştır?
Cevap: B) Çok sevdiği dedesini karşısında görünce etekleri tutuştu. 


6. Yukarıdaki parçadan hangisi çıkarılabilir?
Cevap: C) Üslubu birçok şairden farklıdır. 


7. Aşağıdaki yay ayraçla gösterilen yerlere “( )” uygun noktalama işaretlerini koyunuz.
Cevap:

Ahmet Bey döndü (,) arkasındaki bekçiye (:)
(-) İşte bir hastane daha (,) dedi (.) Küçük bir çam ormanının önünde beyaz bir binanın ne işi vardı (?) Mermerdenmiş gibi göz kamaştıracak derecede parlıyordu (.) Bahçenin demir kapısında büyük bir (”) Kiralıktır (”) yazısı asılmıştı (.)


8. Paragrafta asıl anlatılmak istenen aşağıdakilerden hangisidir?
Cevap: C) Sanatçı, eseriyle ilgili değerlendirme yapmaktan kaçınmalıdır. 

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

İsim yerine takma isim yazabilir veya hiç isim yazmayabilirsiniz.