7. Sınıf Türkçe Ders Kitabı

7. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa 52-56-57-58-59 Cevapları MEB Yayınları

7. Sınıf Türkçe Kitabı MEB Yayınları Kitabı Sığırtmaç Mustafa’nın Öyküsü Metni Cevapları Sayfa 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59


Sığırtmaç Mustafa’nın Öyküsü Metni Cevapları


7. Sınıf Türkçe Kitabı MEB Yayınları Sayfa 52-56-57-58-59


Soru : Toplumların geleceğinde çocukların nasıl bir yere sahip olduğunu nedenleriyle anlatınız.


Kısa Cevap : “Toplumların geleceğinde çocukların nasıl bir yere sahip olduğunu nedenleriyle anlatınız.” ile ilgili kısa cevabı için tıklayınız.

Uzun Cevap :

Çocuklar geleceğin mimarlarıdır. Yetişkinler yaşları büyüyüp artık mesleklerinden ayrıldıkları veya öldükleri zaman yerlerine bugünün çocukları yarın gençleri ve yetişkinleri  olan çocuklar gelecektir.

Çocukların iyi bir eğitim alması ve yetiştirilmesi geleceğin garantisi demektir.

Her çocuğun doğuştan kendisinde yaratılan bir becerisi yeteneği ve ilgi alanı vardır.

Bu ilgi alanı keşfedildiğinde ve çocuklar gerek psikolojik gerek fizyolojik gerekse bilimsel anlamda sağlıklı bir şekilde yetiştikleri zaman geleceğin büyük ve sağlam devletlerin temeli atılıyor demektir.

Çocuklar her ne kadar bugün de sadece oyun oynayan ve masumiyetleriyle kendilerini sevdiren kişiler görünüyorsa bile ileride onlar geleceğin doktorları geleceği mimarları geleceğin yöneticileri ve geleceğin ülkeyi kurtaran kahramanları olacaklardır.

Bu yüzden geleceğimiz için çocuklar çok değerlidir.


Soru : Atatürk’ün çocuklarla ilgili sözlerinden birkaçını arkadaşlarınızla paylaşınız.


Kısa Cevap : “Atatürk’ün çocuklarla ilgili sözlerinden birkaçını arkadaşlarınızla paylaşınız.” ile ilgili kısa cevabı için tıklayınız.

Uzun Cevap :

 • “Hedefe yalnız çocukları yetiştirmekle ulaşamayız! Çocuklar geleceğindir. Çocuklar geleceği yapacak adamlardır. Fakat geleceği yapacak olan bu çocukları yetiştirecek analar, babalar, kardeşler hepsi şimdiden az çok aydınlatılmalıdır ki, yetiştirecekleri çocukları bu millet ve memlekete hizmet edebilecek, yararlı ve faydalı olabilecek şekilde yetiştirsinler! Hiç olmazsa yetiştirmek lüzumuna inansınlar! Okullardan başka; gazeteler, küçük dergiler köylere kadar yayınlanıp dağıtılmalıdır. Bizim köylümüz ne gazete ne dergi okumaz. Bilenler bilmeyenleri toplayıp, okutmayı, onlara okumayı anlatmayı bir vazife bilmelidir.”
 • Yetişecek çocuklarımıza ve gençlerimize tahilin hududu ne olursa olsun, en evvel, her şeyden evvel Türkiye’nin istiklaline, temeli benliğine, milli geleneklerine düşman olan unsurlarla mücadele etmek lüzumu öğretilmelidir.”
 • “Milletin bağrında temiz bir nesil yetişiyor. Bu eser (Türkiye Cumhuriyeti Devleti) ona bırakacağım ve gözüm arkamda olmayacak.”
 • “Çocuklarımızı artık düşüncelerini hiç çekinmeden açıkça ifade etmeye, içten inandıklarını savunmaya, buna karşılık da başkalarının samimi düşüncelerine saygı beslemeye alıştırmalıyız. Aynı zamanda onların temiz yüreklerinde; yurt, ulus, aile ve yurttaş sevgisiyle beraber doğruya, iyiye ve güzel şeylere karşı sevgi ve ilgi uyandırmaya çalışılmalıdır.”
 • “Gençler! Cesaretimizi güçlendiren ve sürdüren sizlersiniz. Siz, almakta olduğunuz terbiye ve kültür ile, insanlık değerinin, vatan sevgisinin en değerli örneği olacaksınız.”,
 • “Türkiye Cumhuriyetinin, özellikle bugünkü gençliğine ve yetişmekte olan çocuklarına hitap ediyorum: Batı senden, Türk’ten çok geriydi. Manada, fikirde, tarihte bu böyleydi. Eğer bugün batı teknikte bir üstünlük gösteriyorsa, ey Türk Çocuğu, o kabahat da senin değil, senden öncekilerin affedilmez ihmalinin bir sonucudur. Şunu da söyleyeyim ki, çok zekisin!.. Bu belli. Fakat zekanı unut!.. Daima çalışkan ol!”
 • “Gençler! Cesaretimizi güçlendiren ve sürdüren sizlersiniz. Siz, almakta olduğunuz terbiye ve kültür ile, insanlık değerinin, vatan sevgisinin en değerli örneği olacaksınız.”

Soru : Aşağıdaki görsellerin sizde uyandırdığı duygu ve düşünceleri anlatınız.


Cevap :

Aşağıdaki görsellere baktığım zaman Atatürk’ün iyi bir lider ve asker olmasının yanında aslında ne kadar merhametli olduğunu ve çocuklara ne kadar değer verdiğini görmekteyim. Bu bende Atama karşı büyük bir sevgi uyandırıyor.


7. Sınıf Türkçe Kitabı MEB Yayınları Sayfa 56 Cevapları 


1. Etkinlik


Soru : Metinde geçen bazı sözcüklerin anlamları aşağıda verilmiştir. Anlamı verilen sözcükleri bularak bulmacada işaretleyiniz.


Cevap :

 • Adları aynı olanlardan her biri ADAŞ
 • Ilıca KAPLICA
 • Güçsüz, zayıf, nahif ÇELİMSİZ
 • Büyükbaş hayvan güden kimse, sığır çobanı, nahır SIĞIRTMAÇ 
 • Konak, çiftlik vb. yerlerde türlü işleri yapmakla görevli kimse. KAHYA

2. Etkinlik


Soru : Aşağıdaki soruları okuduğunuz metinden hareketle cevaplayınız.


1. Sığırtmaç Mustafa ile Atatürk nerede ve nasıl karşılaşmışlardır?


Cevap :

Sığırtmaç Mustafa ile Atatürk bir akşam üstü Yalova kırlarında karşılaşmışlardır. Sığırtmaç Mustafa inekleri çiftliğe götürmüş ve Atatürk ve at sırt sırtında eşlik edenler yol sorduğu için karşılaşmışlar ve tanışmışlardı.


2. Sığırtmaç Mustafa, neden Atatürk’ün kendisiyle eğlendiğini düşünmektedir?


Cevap :

Sığırtmaç Mustafa Atatürk’ü paşa olduğu için severim demesi üzerine Atatürk gülmüş hem bunun için hem de ona para vereceğini söyleyince kendisi ile eğlendiğini düşünmüştür.


3. Atatürk’ün para teklifi karşısında Sığırtmaç Mustafa’nın davranışını nasıl buluyorsunuz? Onun böyle davranmasının nedeni ne/neler olabilir?


Cevap :

Atatürk’ün bana teklife karşısında sığırtmaç Mustafa’nın davranışını çocuk olmasına rağmen çok yerinde ve akıllıca büyük bir olgunluk olarak gördüm. Eski insanların helal para kazancına ve paradan çok paranın nereden geldiğine önem verdikleri küçük çocuklarda bile görülmüş bu olgun davranışa sebep olmuştur


4. Atatürk’ün, Sığırtmaç Mustafa’nın karşısına kendisine benzeyen bir kişiyi çıkarmasındaki amacı ne olabilir?


Cevap :

Atatürk’ün sığırtmaç Mustafa’nın karşısında kendine benzeyen bir kişiyi çıkarması onu denemek ve ona şaka yapmak amacı ile olabilir.


5. Atatürk’ün kendisiyle eğlendiğini düşünen Sığırtmaç Mustafa’nın yerinde siz olsaydınız Atatürk’le neler konuşurdunuz?


Cevap :

Sırıtmaç Mustafa’nın yerinde ben olsaydım Atatürk’le aileme de destek çıkmasını ve onlara hayvanlara bakım için yardım etmelerini isterdim.


6. Sığırtmaç Mustafa subay olduktan sonra Atatürk’le karşılaşmış olsaydı neler hissederdi?


Cevap :

Sığırtmaç Mustafa subay olduktan sonra Atatürk’le karşılaşmış olsaydı ona karşı büyük bir vefa ve minnet hissederdi. Çünkü bugün eve gelmesine sebep olan kişi odur ve büyük bir teşekkür hak etmektedir.


7. Sınıf Türkçe Kitabı MEB Yayınları Sayfa 57 Cevapları 


3. Etkinlik


Soru : “Sığırtmaç Mustafa’nın Öyküsü” metninden alınan cümlelerden öznel olanların başına “Ö”, nesnel olanların başına “N” yazınız.


Cevap :

 • ( Öznel )  “Sığırtmaç Mustafa; cılız, çelimsiz ve hastalıklı bir çocuktu.” Çünkü: Cılız, çelimsiz ifadeleri öznel bir ifadedir.
 • ( Nesnel ) “Cevizleri alıp karşılığında Mustafa’ya bir avuç parayı uzatırken yeniden adını sordu.”
 • ( Öznel ) Otomobil, bir süre sonra kocaman bir binanın önünde durdu. Çünkü: Kocaman ifadesi öznel bir ifadedir.
 • ( Nesnel ) Sığırtmaç Mustafa’nın evlerinin önünde bir otomobil durdu.
 • ( Nesnel ) Salonda bir adam ayakta durmuş ona bakıyordu.
 • ( Öznel ) Sığırtmaç Mustafa, karşısındaki adama yeniden dikkatle baktı. Çünkü: Dikkatle bakmak öznel bir ifadedir.
 • ( Nesnel ) Sığırtmaç Mustafa hemen Şişli Çocuk Hastanesine gönderildi.

4. Etkinlik


Soru : Aşağıda verilen görsellerden yararlanarak okuduğunuz metni özetleyiniz.


Cevap :

Mustafa Kemal Atatürk bir gün at yolculuğuna çıkmış ve çiftliğe giderken bir çocukla karşılaşmıştı.

Yolu sormuş oldukları çocuğa merhametinden ve çocuklara ilgisinden dolayı sohbet etmiş, bir miktar para vermiş ve okumadığını fark ederek eğitimini sağlamak için ona para vererek gönlünü almak istemiştir.

Çocuğu mekanına davet etmiş ve orada onun gönlünü alarak okula gitmek isteyip istemediğini sormuştur. Çocuk okumak isteyince ona destek çıkmış ve subay olması için eğitimine katkıda bulunmuştur.


7. Sınıf Türkçe Kitabı MEB Yayınları Sayfa 58 Cevapları 


5. Etkinlik


Soru : Aşağıdaki kelime havuzundan seçtiğiniz kelime ve kelime gruplarının sizde uyandırdığı duygu ve düşünceleri anlatınız.


Cevap :

Mustafa Kemal Atatürk ve fedakar Kahraman şehitlerimiz bayrağımız bir gül vatanımız, milli değerlerimiz için çoluk çocuk demeden birlik ve beraberlik içerisinde mücadele etmişlerdir.

Bu bende Aziz şehitlerimize karşı büyük bir sevgi ve ilgi ve vefa borcumu hatırlatmaktadır. Böylelikle ülkemi daha iyi yerlere götürmek için çalışmam gerektiğini biliyor ve bunu azmediyorum.


6. Etkinlik


Soru : Aşağıda “Sığırtmaç Mustafa’nın Öyküsü” metninden alınan bir bölüm verilmiştir. Bu bölümü oluşturan cümlelerde geçen çekimli fiilleri bularak örnekteki gibi işaretleyiniz.


Cevap :

Atatürk:
“Mustafa, seni çiftliğime kâhya yapacağım, ister misin?” diye sordu.
Mustafa, kâhyanın anlamını bilmiyordu.
“Kâhya ne demek?”
“Çobanların en büyüğü demek!”
Mustafa, karşılık vermedi. Atatürk:
“Kâhyalık için sana ayda dört lira versem yetişir mi?”
Mustafa çoktan razıydı.
“Siz bilirsiniz.” dedi.
Atatürk, şakayı daha fazla uzatmadı, ona gerçek düşüncesini söyledi:
“Hayır Mustafa… Seni kâhya yapmayacağım, okula göndereceğim. Orada okuyup
yazma öğreneceksin!


7. Sınıf Türkçe Kitabı MEB Yayınları Sayfa 59 Cevapları 


7. Etkinlik


Soru : Sevgili öğrenciler, kendinizi “Sığırtmaç Mustafa’nın Öyküsü” metnindeki kahramanın yerine koyarak Atatürk’e bir mektup yazınız.

Mektubunuzda giriş, gelişme ve sonuç bölümlerine yer veriniz. Mektubunuzu verilen sayfa yapısına uygun bir şekilde imla ve noktalama kurallarına göre düzenleyiniz.


Kısa Cevap : “Sevgili öğrenciler, kendinizi “Sığırtmaç Mustafa’nın Öyküsü” metnindeki kahramanın yerine koyarak Atatürk’e bir mektup yazınız.” ile ilgili kısa cevabı için tıklayınız.

Uzun Cevap :

28.03.1934

Kıymetli Atam’ a,

Sizler bu ülkenin bu seviyeye gelmesi için canla başla yıllarca mücadele ettiniz.

Ülkemize bu kadar yenilikler ve güzellikler verdikten sonra yine de çalışmayı durdurmadınız. Benim için hayatımdaki yeriniz bir baba gibi bir babanın değeri gibidir. Sizler benim hem sıhhatime kavuşmam için vesile oldunuz hem de beni okutarak bana büyük iyilik ettiniz.

Birkaç yıl sonra harp okulundan mezun olup asker olacağım. Sizin gibi bir asker ve sizin gibi çocuklara önem veren bir insan olmayı kendime ilkel edindim.

Sevgilerimle büyük Atam ben Sığırtmaç Mustafa’ nız


Gelecek Derse Hazırlık


Soru : Tarihimizde millî birlik ve beraberliğimizi yansıtan olaylar” ile ilgili araştırma yapınız. Araştırmalarınızı yaparken “gov” ve “edu” uzantılı güvenilir sitelerden yararlanınız.


Kısa Cevap : “Tarihimizde millî birlik ve beraberliğimizi yansıtan olaylar ile ilgili araştırma yapınız.” ile ilgili kısa cevabı için tıklayınız.

Uzun Cevap :

Kurtuluş savaşı ve milli mücadele yıllarında halkımız evdeki çorabından kumaşından tutun ellerinde ne var ne yoksa vatanı için feda etmiş ellerindeki avuçlarındaki olanları cephedeki askerler için vererek milli mücadele’ye ortak olmuşlardır.

Şahin Bey
Asıl adı Mehmet Sait olan Şahin Bey, Fransız işgal kuvvetlerine erzak taşıyan yüz elli arabalık konvoyu bozguna uğratarak Antep’in kurtuluş mücadelesi başlatmış ve “Düşman cesedimi çiğnemeden Antep’e giremez!” sözüyle tarihe geçmiştir.

Gördesli Makbule

19 yaşındayken eşiyle beraber Kuvayı Milliye güçlerine katılmış ve Yunan kuvvetleriyle yapılan birçok çatışmada yer almıştır. Makbule Hanım, henüz 22 yaşındayken Akhisar’da şehit düşmüştür.
Sütçü İmam
ahramanmaraş’ta süt satarak ve imamlık yaparak geçimini sağlardı. Düşman askerlerinin 3 Türk kadınına saldırıp peçelerini açmak istemeleri üzerine düşmana ilk kurşunu atmıştır. Sütçü İmam, Kahramanmaraş’taki Kurtuluş hareketini başlatmıştır.
Nezahat Onbaşı

9 yaşından itibaren babasıyla beraber cephede savaşmıştır. 12 yaşındayken “Onbaşı” rütbesini hak etmiştir. Konya İsyanı, I. Ve II. İnönü Savaş’ları, Sakarya ve Gediz Muharebeleri’nde silah taşıyarak, İstiklal Savaşı’nın kahramanları arasında yer almıştır.


İlgili Makaleler

Bir Yorum

 1. 7 sınıf Türkçe ders kitabında yer alan bilgi ve cevapları baktığımız zaman sığır maç Mustafa adlı metni okuduktan sonra Metin ile ilgili olan soruları güzel bir şekilde cevaplayarak konuyu hakim oluyoruz Forum sayfa sezonu vermiş olduğu bilgiye cevaplarla her zaman konuları ve dersleri çok iyi bir şekilde anlıyorum özellikle Mustafa Kemal Atatürk’ün ahlakını anladım bu metinde Mustafa Kemal Atatürk’ün ne kadar örnek ahlakı olduğunu cesur karardığı yardımsever ve aldığı kararların her zaman ileriye dönük ve Türk milleti için olduğunu söyleyebilmekteyiz.

Bir cevap yazın

İsim yerine takma isim yazabilir veya hiç isim yazmayabilirsiniz.