7. Sınıf Fen Bilimleri

7. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Cevapları Ferman Yayıncılık

Göster

7. Sınıf Fen Bilimleri  Ferman Yayıncılık Ders Kitabı Cevapları


7. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Cevapları Ferman Yayıncılık


1. ÜNİTE: GÜNEŞ SİSTEMİ VE ÖTESİ/DÜNYA VE EVREN


2. ÜNİTE: HÜCRE VE BÖLÜNMELER/CANLILAR VE YAŞAM

 • Hücre Etkinliği Sayfa 46

 • Hayvan ve Bitki Hücrelerinin Yapı ve Görevlerinin Karşılaştırılması Etkinliği Sayfa 47-48-49-50-51

 • Geçmişten Günümüze Hücrenin Yapısıyla İlgili Görüşler Etkinliği Sayfa 52-53-54-55

 • Hücre-doku-organ-sistem-organizma İlişkileri Etkinliği Sayfa 56-57

 • Mitoz Etkinliği Sayfa 58

 • Mitozun Canlılar İçin Önemi Etkinliği Sayfa 59

 • Mitoz, Birbirini Takip Eden Evrelerden Oluşur Etkinliği Sayfa 60-61

 • Mayoz Etkinliği Sayfa 62

 • Mayozun Canlılar İçin Önemi Etkinliği Sayfa 63

 • Mayozun Gerçekleşmesi Etkinliği Sayfa 64-65

 • Mayoz ve Mitoz Arasındaki Farklar Etkinliği Sayfa 66-67

 • Fen, Mühendislik ve Girişimcilik Uygulamaları Etkinliği Sayfa 68

 • Kavram Haritasıyla Ünite Özeti Etkinliği Sayfa 69

 • 2. Ünite Ölçme ve Değerlendirme Çalışmaları Etkinliği Sayfa 70-71-72-73


3. ÜNİTE: KUVVET VE ENERJİ/FİZİKSEL OLAYLAR

 • Kütle ve Ağırlık İlişkisi Etkinliği Sayfa 76

 • Ağırlık, Kütleye Etki Eden Yer Çekimi Kuvvetidir Etkinliği Sayfa 77-78

 • Kütle ve Ağırlık Kavramlarının Karşılaştırılması Etkinliği Sayfa 79-80

 • Gök Cisimleri Temelinde Yer Çekiminin Kütle Çekimi Olarak Açıklanması Etkinliği Sayfa 81

 • Kuvvet, İş ve Enerji İlişkisi Etkinliği Sayfa 82

 • Fiziksel Anlamda Yapılan İşin Uygulanan Kuvvet ve Alınan Yolla İlişkisi Etkinliği Sayfa 83-84

 • Enerji ve Enerjinin Çeşitleri Etkinliği Sayfa 85-86-87-88-89

 • Enerji Dönüşümleri Etkinliği Sayfa 90

 • Kinetik ve Potansiyel Enerjilerin Birbirine Dönüşümünde Enerjinin Korunumu Etkinliği Sayfa 91

 • Sürtünme Kuvvetinin Kinetik Enerji Üzerindeki Etkisi Etkinliği Sayfa 92-93-94

 • Hava Ya Da Su Direncinin Etkisini Azaltmaya Yönelik Araç Tasarlayalım Etkinliği Sayfa 95

 • Fen, Mühendislik ve Girişimcilik Uygulamaları Etkinliği Sayfa 96

 • Kavram Haritasıyla Ünite Özeti Etkinliği Sayfa 97

 • 3. Ünite Ölçme ve Değerlendirme Çalışmaları Etkinliği Sayfa 98-99-100-101


4. ÜNİTE: SAF MADDE VE KARIŞIMLAR/MADDE VE DOĞASI

 • Maddenin Tanecikli Yapısı Etkinliği Sayfa 104

 • Atomun Yapısı ve Atomdaki Temel Parçacıklar Etkinliği Sayfa 105

 • Geçmişten Günümüze Atom Kavramıyla İlgili Düşüncelerin Değişimi Etkinliği Sayfa 106-107

 • Aynı Ya Da Farklı Atomların Bir Araya Gelerek Molekül Oluşturması Etkinliği Sayfa 108

 • Çeşitli Molekül Modelleri Oluşturma Etkinliği Sayfa 109

 • Saf Maddeler Etkinliği Sayfa 110

 • Saf Maddelerin Sınıflandırılması Etkinliği Sayfa 111-112-113

 • Elementlerin İsimleri, Sembolleri ve Bazı Kullanım Alanları Etkinliği Sayfa 114-115-116-117

 • Bileşiklerin Formülleri, İsimleri ve Bazı Kullanım Alanları Etkinliği Sayfa 118-119

 • Karışımlar Etkinliği Sayfa 120

 • Karışımların Sınıflandırılması Etkinliği Sayfa 121

 • Günlük Yaşamdaki Çözücü ve Çözünenleri Kullanarak Çözelti Hazırlama Etkinliği Sayfa 122-123

 • Çözünme Hızına Etki Eden Faktörler Etkinliği Sayfa 124-125-126-127

 • Karışımların Ayrılması Etkinliği Sayfa 128

 • Karışımların Ayrılmasında Uygun Yöntemleri Seçip Uygulama Etkinliği Sayfa 129-130-131

 • Evsel Atıklar ve Geri Dönüşüm Etkinliği Sayfa 132

 • Evsel Atıklardan Geri Dönüştürülebilen ve Dönüştürülemeyenleri Ayırt Etme Etkinliği Sayfa 133

 • Evsel Katı ve Sıvı Atıkların Geri Dönüşümüne İlişkin Proje Tasarlama Etkinliği Sayfa 134

 • Geri Dönüşüm ve Kaynakların Etkili Kullanımı Etkinliği Sayfa 135

 • Yakın Çevremizde Atık Kontrolünün İzlenmesi Etkinliği Sayfa 136-137-138

 • Yeniden Kullanılabilecek Eşyaların Değerlendirilmesi Etkinliği Sayfa 139-140-141

 • Fen, Mühendislik ve Girişimcilik Uygulamaları Etkinliği Sayfa 142

 • Kavram Haritasıyla Ünite Özeti Etkinliği Sayfa 143

 • 4. Ünite Ölçme ve Değerlendirme Çalışmaları Etkinliği Sayfa 144-145-146-147


5. ÜNİTE: IŞIĞIN MADDE İLE ETKİLEŞİMİ/FİZİKSEL OLAYLAR

 • Işığın Soğurulması Etkinliği Sayfa 150

 • Işığın Soğurulması Etkinliği Sayfa 151

 • Beyaz Işık Tüm Işık Renklerinin Bileşimidir Etkinliği Sayfa 152-153

 • Cisimlerin Renkli Görünmesinin Nedeni Etkinliği Sayfa 154

 • Güneş Enerjisinin Günlük Yaşam ve Teknolojideki Yenilikçi Uygulamaları Etkinliği Sayfa 155-156-157

 • Aynalar Etkinliği Sayfa 158

 • Ayna Çeşitleri ve Kullanım Alanları Etkinliği Sayfa 159-160

 • Aynalarda Oluşan Görüntülerin Karşılaştırılması Etkinliği Sayfa 161-162-163-164-165

 • Işığın Kırılması ve Mercekler Etkinliği Sayfa 166

 • Ortam Değiştiren Işığın Kırılması Etkinliği Sayfa 167-168

 • Merceklerde Işığın Kırılması Etkinliği Sayfa 169

 • İnce ve Kalın Kenarlı Merceklerin Odak Noktaları Etkinliği Sayfa 170-171-172

 • Merceklerin Günlük Yaşam ve Teknolojideki Kullanım Alanları Etkinliği Sayfa 173

 • Fen, Mühendislik ve Girişimcilik Uygulamaları Etkinliği Sayfa 174

 • Kavram Haritasıyla Ünite Özeti Etkinliği Sayfa 175

 • 5. Ünite Ölçme ve Değerlendirme Çalışmaları Etkinliği Sayfa 176-177-178-179


6. ÜNİTE: CANLILARDA ÜREME, BÜYÜME VE GELİŞME/CANLILAR VE YAŞAM

 • İnsanda Üreme, Büyüme ve Gelişme Etkinliği Sayfa 182

 • İnsanda Üremeyi Sağlayan Yapı ve Organlar Etkinliği Sayfa 183

 • Sperm ve Yumurtadan Bebeğe Etkinliği Sayfa 184

 • Embriyonun Sağlıklı Gelişebilmesi İçin Alınması Gereken Önlemler Etkinliği Sayfa 185

 • Bitki ve Hayvanlarda Üreme, Büyüme ve Gelişme Etkinliği Sayfa 186

 • Bitki ve Hayvanlardaki Üreme Çeşitleri Etkinliği Sayfa 187-188-189-190-191-192-193

 • Bitki ve Hayvanlardaki Büyüme ve Gelişme Süreçleri Etkinliği Sayfa 194-195

 • Bitki ve Hayvanlarda Büyüme ve Gelişmeye Etki Eden Faktörler Etkinliği Sayfa 196-197

 • Fen, Mühendislik ve Girişimcilik Uygulamaları Etkinliği Sayfa 198

 • Kavram Haritasıyla Ünite Özeti Etkinliği Sayfa 199

 • 6. Ünite Ölçme ve Değerlendirme Çalışmaları Etkinliği Sayfa 200-201-202-203


7. ÜNİTE: ELEKTRİK DEVRELERİ/FİZİKSEL OLAYLAR

 • Ampullerin Bağlanma Şekilleri Etkinliği Sayfa 206

 • Seri ve Paralel Bağlı Ampullerden Oluşan Devre Etkinliği Sayfa 207-208

 • Seri ve Paralel Bağlı Ampullerin Parlaklığı Etkinliği Sayfa 209

 • Elektrik Akımı Nedir? Etkinliği Sayfa 210

 • Elektrik Enerjisinin Devrelere Akım Yoluyla Aktarılması Etkinliği Sayfa 211

 • Devre Elemanının Uçları Erasındaki Gerilimle Üzerinden Geçen Akımın İlişkisi Etkinliği Sayfa 212-213

 • Özgün Bir Aydınlatma Aracı Tasarlayalım Etkinliği Sayfa 214-215

 • Fen, Mühendislik ve Girişimcilik Uygulamaları Etkinliği Sayfa 216

 • Kavram Haritasıyla Ünite Özeti Etkinliği Sayfa 217

 • 7. Ünite Ölçme ve Değerlendirme Çalışmaları Etkinliği Sayfa 218-219-220-221

İlgili Makaleler

4 Yorum

 1. 7 sınıf fen bilimleri ders kitabındaki tüm bilgi ve cevapları yapmak istediğiniz ödevleri araştırmak istediğiniz ödevleri veya hot yapmak istediğiniz bir deneyi cevapları ile ve bilgileri ile öğrenerek defterinize geçirmek istediğiniz zaman Forum sayfa sitesinden yardım alabilirsiniz bu sayfadaki bilgilerle tüm ders kitaplarınızın cevaplarını bulabileceğiniz bir fen bilimleri ders kitabınızın cevaplarını da hızlı pratik ve kolay bir şekilde bulabileceğinizi söyleyebilirim sizlere bu siteyi tavsiye ederim.

   

 2. Fen bilimleri dersimizde yer alan bu ödevimizde kütle ağırlık ve iş kavramlarının hangi alanlarda kullanıldıklarını ve ne anlama geldiklerine sahip oldukları özellikleri neler olduğunu yukarıda vermiş olduğunuz bilgi ve cevaplarla güzel bir şekilde öğrenebiliyorum verdiğiniz bilgi ve cevaplar sayesinde her zaman öğretmenimin yeni geçtiği ödevi güzel bir şekilde anlıyorum ödev tekrarı yaptığımda ya da yazılıya çalıştığım zaman bu sayfaya bakarak ödev alıyorum buradaki ödev ve bilgiler sayesinde ödevlerimi hemen bitirebiliyorum sizlere çok teşekkür ederim sizlerle beraber ödev yapmak çok güzel tüm öğrencilere bu siteyi tavsiye ediyorum.

 3. Teknolojinin gelişmesi demek insanlara çeşitli imkanlar ve çeşitli birçok kaynakların sağlanması demektir. Teknolojiyi tüm insanlar için gereklidir günümüzde teknolojisiz bir hayat düşünülemez teknoloji insanların hayatını yenilemekte ve ileriyi seviyeye taşımaktadır teknoloji sayesinde sahip olduğumuz olan hakları hızlı ve basit bir şekilde kavrayabiliriz teknoloji ulaşım iletişim eğitim bilgi alma eğlence ve çeşitli birçok alanda bize imkanlar ve kolaylıklar sağlamaktadır.

 4. 7 sınıf fen bilimleri ders kitabı sayfa 31 32 ve 33 de yer alan ödevimi yapmak için ve ödevlerimi iyi bir şekilde anlamak hücrenin yapısı ve özelliklerini güzel bir şekilde inceleyerek öğrenecek birçok bilgiyi öğrenmek istediğim zaman Forum sayfa sesli hemen ziyaret ettim çünkü bu site sayesinde yalnız fen bilimleri dersinde değil tüm derslerimde birçok bilgi ve cevabı bulabiliyor bu bilgi ve cevapları ve öğrendim sizlere çok teşekkür ederim.

Bir cevap yazın

İsim yerine takma isim yazabilir veya hiç isim yazmayabilirsiniz.