5. Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Ders Kitabı

5. Sınıf Din Kültürü Ders Kitabı Sayfa 121-122-123-124 Cevapları MEB Yayınları

Göster

5. Sınıf Din Kültürü Ders Kitabı 5. Ünite Ünitemizi Değerlendirelim Cevapları Sayfa 121, 122, 123, 124


5. Ünite Ünitemizi Değerlendirelim Cevapları


5. Sınıf Din Kültürü MEB Yayınları Kitabı Sayfa 121-122-123-124 Cevapları


5. Sınıf Din Kültürü MEB Yayınları Kitabı Sayfa 121 Cevapları


A. Aşağıdaki açık uçlu soruları cevaplayınız.


1. Mimari yapılarımızdan olan camilerin bölümlerini kısaca yazınız.


Cevap:
Minber; Camilerin içinde, hatibin çıkıp hutbe okuduğu, merdivenli ve yüksek yere denmektedir.
Vaaz Kürsüsü; Camilerde vaaz verilen yerdir. Kürsü, ahşap veya mermerden yapılmaktadır.
Hünkar Mahfili; Padişahların Cuma ve Bayram namazlarını, ayrıca Kandil gecelerinde yatsı namazlarını bulundukları şehrin Selâtin Camilerinde kılmaları için ayrılmış olan yer.
Müezzin Mahfili; Müezzinlerin, camilerde, birarada oturmaları için ayrılmış yüksekçe yerdir.
Son Cemaat Yeri; Büyük camilerde camiye bitişik revaklı yerdir. Bu yerin bir tarafı (avlu tarafı) açıktır
Minare; Camilerde, namaz vaktinin geldiğini duyurmak için müezzinin çıkıp ezan okuduğu, içinde dolanarak çıkan bir merdiveni olan, bir ya da birkaç şerefeli, yüksek ve ince yapı.
Şadrıvan; Çevresinde muslukları bulunan ve çeşmelerinden su akan, genellikle cami avlularının ortasında yer alan, üzeri kubbeli ya da açık olabilen abdest almak için ayrılmış mekan.
Avlu; Cami yapısının dış tarafında bulunan ve çevresi kapalı fakat üstü açık yere denir.
Şerefe; Minarenin gövdesini çepeçevre dolaşan, bir insanın dolaşabileceği ende, kenarları korkuluklu, ezan okumak ve sela gibi okumaları yapmak için ayrılmış alan.


2. Dinî musiki türlerine üç örnek veriniz.


Cevap:
Mevlit, gazel ve kasideler üç örnek sayılabilir.


3. Toplumsal yaşantınızda dinin etkisini gördüğünüz örf ve adetlerden örnekler veriniz.


Cevap:
Ölülere cenaze namazı kılınması, bayramlarda bayram namazına gidilmesi , akraba ziyaretine önem gösterilmesi, doğan çocuk için kurban kesilmesi, adak ve kurban bayramında kurban kesilmesi, erkek çocukların sünnet edilmesi , insanların hac ve umre ziyaretine gitmeleri ve gelenlerin o kişileri ziyaret etmeleri örnek olarak sayılabilir.


B. Aşağıdaki çoktan seçmeli soruları cevaplayınız.


1. Ömer babasıyla Cuma namazına gitmiştir. Caminin içinde yer olmadığı için caminin bahçesinde namazını kılmıştır. Hutbeyi dinlerken caminin kısımlarını inceleyen Ömer’in, caminin hangi bölümünü görmesi mümkün değildir?


A) Minare B) Kubbe C) Minber D) Şadırvan


2. Osmanlılar döneminde Mimar Sinan tarafından yapılan bazı camiler günümüzde hâlâ hizmet vermekte ve mimari yapısıyla insanları hayran bırakmaktadır. Aşağıdakilerden hangisi Mimar Sinan’ın yaptığı camilerden biridir?


A) Alaaddin Cami B) Selimiye Cami
C) Sultanahmet Cami D) Ortaköy Cami


5. Sınıf Din Kültürü MEB Yayınları Kitabı Sayfa 122 Cevapları


3. İslam dininde temizliğe ve sadakaya verilen önem dolayısıyla ortaya çıkan mimari yapılar aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?


A) Köprü, medrese B) Cami, imarethane
C) Çeşme, şadırvan D) Türbe, şifahane


4. Aşağıdakilerden hangisi İslam dininin mimarimizdeki etkilerinden biridir?


A) Bayram ziyaretleri yapmak
B) Yeni doğan bebeğin kulağına ezan okumak
C) Aşure pişirip herkese dağıtmak
D) Cemaatle namaz için büyük camiler yapmak


5. “Namaz, sevap, günah, ahiret, tesbih…” gibi kelimeler, İslam Dininin etkisiyle ………………..yerleşmiş dinî kelimelerdir.”

Yukarıdaki cümlede yer alan boşluğa aşağıdaki kelimelerden hangisi yazılmalıdır?


A) Mimarimize B) Dilimize
C) Edebiyatımıza D) Geleneklerimize


6. Hz. Süleyman (a.s.) ile ilgili olarak verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?


A) Kendisine kuşlarla ve karıncalarla konuşma yeteneği verilmiştir.
B) Rüzgârın emrine verildiği peygamberdir.
C) Başına gelen hastalığa sabretmesiyle tanınan peygamberdir.
D) Atlar ona sevdirilmiş ve o da bizzat atlarla ilgilenmiştir.


5. Sınıf Din Kültürü MEB Yayınları Kitabı Sayfa 123 Cevapları


7. Edebiyatımızda dinin etkisiyle oluşan edebi eserlerin başında Allah’ın (c.c.) varlığı ve birliğinin konu edildiği ……….. ler gelir. Allah’a (c.c.) yalvarıp yakarma ve dua etmeyi içeren ………… lar da edebiyatımızda dinin izlerini göstermektedir. Hz. Muhammed’e (s.a.v.) duyulan sevgi ve saygının şiirsel olarak anlatıldığı eserler ise …………. olarak adlandırılmaktadır.

Yukarıda boş bırakılan yerlere aşağıdaki kelimelerden hangisi gelmez?


A) Tevhid B) Münacaat C) Naat D) Ezan


8. Edebiyatımızda dinin izlerini taşıyan en önemli eserler ve yazarlarından örnekler verilmiştir. Eşleştirmelerden hangisi yanlıştır?


A) Mevlana Celaleddin Rumi-Mesnevi
B) Yunus Emre-Divan
C) Süleyman Çelebi-Mevlid
D) Yunus Emre-Mesnevi


C. Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerleri verilen kelimelerden uygun olanlarla doldurunuz.


(Kubbe, minare, minber, mihrap, vaaz kürsüsü, şadırvan, şerefe)


Cevap:

  1. Cami avlularında bulunan, çevresindeki musluklardan ve ortasındaki fıskiyeden su akan, üzeri kubbeli veya açık olan abdest alma yerine şadrıvan denir.
  2. Cuma ve bayram namazlarında hutbe okumak için çıkılan merdivenli, yüksekçe yere minber denir.
  3. Kâbe yönünü gösteren ve imamın cemaate namaz kıldırırken durduğu yere mihrap denir.
  4. Camide vaaz verip cemaati dini konularda aydınlatan kişinin oturduğu yüksekçe yere vaaz kürsüsü denir.
  5. Müezzinin ezan okuduğu, sala verdiği, şerefesi olan, yüksek ve ince yapıya minare denir.
  6. Yarım küre biçiminde olan ve caminin üzerini örten yapıya kubbe denir.
  7. Minarenin etrafını çepeçevre dolaşan, müezzinin çıkarak ezan okuduğu, kenarları korkuluklu bölüme şerefe denir.

5. Sınıf Din Kültürü MEB Yayınları Kitabı Sayfa 124 Cevapları


BULALIM


1-3) Toplumların mimarilerini, edebiyatlarını, musikilerini, örf-adetlerini etkileyen inanç ve ibadet sistemi. (DİN)
4-9) Mimarlıkla ilgili, mimarlığa ilişkin. (MİMARİ)
10-17) İnsanların duygu ve düşüncelerini dil aracılığıyla işlemesi ve eserler ortaya koyması. (EDEBİYAT)
18-23) Duygu ve düşüncelerin notalara dökülmüş şekli. (MUSİKİ)
24-26) Toplumların günlük yaşamlarını düzenlemek ve fiziksel ihtiyaçlarını karşılamak üzere oluşturdukları yazıya geçirilmemiş kurallar. (ÖRF)
27-30) Müslümanların ibadet ve toplanma yeri. (CAMİ)
31-34) Namaza çağrı için okunan cümleler bütünü. (EZAN)
35-41) Dinî ilimlerin yanında fen bilimlerinin de okutulduğu ve dinin izlerini taşıyan mimari yapılar. (MEDRESE)


Soru : Bir numaralı kutudan başlayarak içten dışa doğru soruları cevaplayarak bulmacayı çözünüz.


Cevap: Bulmaca cevapları yukarıda yer almaktadır.

İlgili Makaleler

2 Yorum

  1. Peygamber efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem cemaatle kılınan namazın sevabını kat kat fazla olduğunu hadis-i şeriflerinde verilmiştir. Özellikle cuma namazlarını cemaatle birlikte kılmak farzdır. Camilerin Mesut minberi ile minaresiyle kubbesini ile oldukça güzel olan ve ibadetlerin rahat huzurlu bir şekilde yapılabileceği ortamlar arasında yer almaktadır. Müslümanlar camilerde çok rahat bir şekilde ibadet edebilir ve Allah’a yönelerek övbe edebilir İstikbal çekebilir namazlarını cemaatle Eda ettikleri için kat kat sevaplar elde edebilirler.

Bir cevap yazın

İsim yerine takma isim yazabilir veya hiç isim yazmayabilirsiniz.